300 esztendeje annak, hogy az 1722–23-as pozsonyi országgyűlés megszavazta azt a törvénycikkelyt, amely annak idején megadta a jogi keretét a németek Magyarországra telepítésének a 18. században. A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület a három évszázados évforduló jegyében rendezvénysorozatot tart augusztus 4-én és 5-én, melyre szeretettel hívja és várja az érdeklődőket.

A németek betelepülése 300. évfordulójára a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata nagyszabású, országos emlékező kampányt indít, melynek célja az ismeretterjesztés, a történelmi tudatosság erősítése, a közösségépítés, az összetartozás érzésének erősítése, a magyarországi német közösség tagjainak széles körű bevonása, és nem mellesleg a nemzetiség jó hírnevének erősítése.

Az ebben az időszakban betelepült németek a hazánkba érkezett külföldi telepesek egyik legnagyobb csoportját képezték, így az elmúlt három évszázad során felbecsülhetetlen kulturális és gazdasági értékekkel gazdagították Magyarországot.

A történelemkönyvekben röviden összefoglalt események hátterében megannyi család és település története húzódik – azok jelentős része mindeddig feltáratlan maradt. Emellett leszármazottak milliói élnek hazánkban, akik csupán többé-kevésbé vannak tudatában annak, hogy a nemzedékekkel korábban élt elődeik kik voltak, hogyan teremtettek maguknak új életet egy új hazában, és miképp élték a mindennapjaikat az óhazából hozott hagyományok és értékrend szerint.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kampánya három pilléren nyugszik.

Az első pillér a 2016–17-ben megvalósított vándorbatyu-kampány újragondolása: német nemzetiségi oktatási intézményeket, civil szervezeteket és önkormányzatokat szeretnének megszólítani és a kampányba bevonni. Az az elképzelésük, hogy egy korabeli láda kicsinyített másában elhelyezett kulcs – amely a helyi múlt képzeletbeli ajtaját nyitja – iskoláról iskolára vándorol. Ahová megérkezik, ott a helyiek – gyermekek, fiatalok és felnőttek – kezdeményezésére és részvételével projektek valósulnak meg, amelyek a németek 300 évvel ezelőtti Magyarországra településéről és az általuk hazánkba került értékekről emlékeznek meg. A településeken a projekt keretében felkutatott történetekből, tárgyakból a kampány végén kiadvány, illetve kiállítás készül.

A második pillér „A múlt hídján átívelve a jövő alakítása a ma tudásával” mottóra épül, amelynek keretében több napon át tudományos előadások, beszélgetések hangzanak el a három évszázaddal ezelőtti betelepülés kapcsán, neves szakemberek közreműködésével, közérthetően, minden korosztály számára. A mostani diósdi rendezvény a helyi németség történetéről szóló kiállítással, illetve dr. Ritter György történész és Szamák György helytörténész előadásával kapcsolódik ehhez a pillérhez.

A kampány harmadik pillérének elsődleges célcsoportja a fiatalabb korosztály. „A szív nyelve” jelmondatra építve, ugyancsak a betelepítés témakörében és a Budaörsi Heimatmuseum irányításával vetélkedőre hívják a gyermekeket és fiatalokat. Azt szeretnék, ha elgondolkodnának a hazánkba települt elődeink motivációin, megvizsgálnák a német és a magyar nyelv egymásra hatását, átgondolnák, hogy milyen 300 éve egy nemzeti kisebbségi közösség tagjának lenni, vagy épp mely kulturális értékek képeznek hidat múlt és jelen között. Az érdeklődők számos formában csillanthatják meg kreativitásukat: írásban, rajzban, képregényben vagy karikatúrában, fotókkal, videókkal, podcasttal, zenében, versben.

midio.hu 

Fotó: archív

 

Címkék: 300. évforduló, betelepülés, Diósd, németek, sváb napok