Hetvenéves a Zrínyi Kiadó. A jubileum erősen érint: részben igencsak közelítem életkorban én is ezt az évszámot, másrészt a hét évtized felének magam is aktív részese voltam.

1985 februárjának egyik délelőttjén, fiatal főhadnagyként léptem át először a Kerepesi úti objektum kapuját, hogy egy felvételi elbeszélgetést követően elmondhassam: májustól szerkesztőként fogok dolgozni a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó állományában. Akkor már több éve különböző lapokba írogató „külsősként” régi vágyam teljesült: a könyv, a sajtó, az írott szó világába kerültem.

A Zrínyi Kiadó a kezdetektől a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeként, majd –különböző formájú és elnevezésű – gazdasági társaságaként működött. Feladata mindvégig a hadsereg feladat-végrehajtásának, a személyi állomány kiképzésének, felkészítésének „médiatámogatása”, valamint a hadtudományi és honvédelmi tematikájú ismeretterjesztés volt.

Az első általam szerkesztett kiadvány

A brosúra kolofonja. Akkoriban egy kicsit magasabb példányszámok jellemezték a könyvkiadást

Öt évet töltöttem a kiadó könyvszerkesztőségében, mely idő alatt mintegy 60 kötet került ki a kezeim közül. Úgy érzem, kollégáim és a velem dolgozó szerzők is hamar elfogadtak. Erről egy alkalommal írást is kaptam. A francia tiszt című kötet előszavának megírására a neves külpolitikai újságírót, a Magyarország című népszerű hetilap főszerkesztőjét, Pálfy Józsefet kértem fel. Pálfy a meghatározott időre szállította az anyagot, egy rövid megjegyzést téve hozzá: „T. Kolléga! Gumiszöveg, igény szerint húzható, vágható!” Egyrészt jóleső érzéssel töltött el, hogy a neves újságíró kollégának fogadott el, de talán még ennél is hízelgőbb volt, hogy felhatalmazott: a szöveggel – a rendelkezésre álló hely függvényében – belátásom szerint bánhatok.

Néhány kötet az öt év alatt gondozottakből

A munka persze nem volt mindig egyszerű és konfliktusmentes. A szerkesztői hivatás egyfajta háttérmunka: az első vonalban a szerző, illetve a megszülető mű áll. Pályám későbbi (1991-ben kezdődő), folyóirat-szerkesztői időszakában nem egyszer előfordult, hogy a nyelvhelyességi és stiláris hibáktól megszabadított írást a következő megjegyzéssel küldte vissza a (nem ritkán magas rendfokozatú és beosztású) szerző: „Kérem, hogy az eredeti szöveg kerüljön visszaállításra!”

Szerkesztők egymás között. Hausner Gábor (b) kollégámmal

Az elmúlt hetven évben sok minden történt a társadalomban, a hadseregben. A kiadó életében is voltak kiemelkedő és nehezebb időszakok. Volt, hogy mintegy 150 kötet és tucatnyi lap, folyóirat, megszámlálhatatlan egyéb kiadvány került ki a kiadó különböző műhelyeiből, szerkesztőségeiből, de akadt olyan néhány év is, amikor az alapképességek megőrzése is komoly erőfeszítést igényelt. Ami nyugodt lélekkel elmondható: a kiadó mindvégig meg tudott maradni a hadtudományi, honvédelmi ismeretterjesztő és katona tárgyú szépirodalmi könyvek, lapok és folyóiratok rangos műhelyének.

Az utóbbi évek nagy sikere az ún. dobozkönyv

Napjainkban – immár több mint 10 éve – egyértelműen felszállóágban van a Zrínyi Kiadó; sikeres és keresett produktumait hosszasan lehetne sorolni. Magam úgy látom, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb vállalkozása az ún. dobozkönyvek kiadása. A hazánkban egyedülálló, tartalmában és kiállításában is különleges kötetek kiválóan használhatók az oktatásban, és igen keresettek a feldolgozott téma szerelmeseinek körében is. Nagy várakozás előzte meg a Magyarország hadtörténete köteteinek megjelenését is – nem okozott csalódást a kiadó.  Sikeresen újraindult a kiadó Haditechnika fiataloknak című könyvsorozata, és kedvező a fogadtatása a magyar történelem meghatározó időszakait, személyiségeit olvasmányosan feldolgozó ifjúsági köteteknek is. A kiadói csapat folyamatosan dolgozik a magazinok (köztük a tavaly sikeresen debütált Obsitos), folyóiratok szebbé, korszerűbbé és tartalmasabbá tételén. Nem kívánhatok mást a születésnapon a kiadónak és munkatársainak, mint azt: csak így tovább a következő 70 évben!

Ladányi Mihály verseskötete

A Zrínyibe kerülésem idején, a nyolcvanas évek második felében a kiadó irodalmi szerkesztőségéhez fűződtek a legnagyobb szakmai és közönségvisszhangot kiváltó munkák. Az angolszász, világsikert aratott bestsellerek mellett a szerkesztőség kiemelt figyelmet fordított a klasszikus és kortárs katona tárgyú szépirodalmi művek megjelentetésére. Különösen közel áll hozzám Ladányi Mihály 1988-ban kiadott, Bejegyzések a családi bibliába című verseskötete, amely a két évvel korábban, 1986-ban elhunyt nehéz sorsú, nagyszerű költő addig kötetben kiadatlan műveit adta közre. Ladányi utolsó lakhelyén, Csemőn tartottuk a könyvbemutatót. A résztvevők megnézhették a költő szerény otthonát a település melletti tanyavilágban, majd a művelődési házban megismerkedhettek a karcsú, szép kiállítású kötetbe felvett alkotásokkal. Azóta is egyik kedves versem a költő Vonaton című munkája, amely a maga három rövid versszakával többet mond el a szülőföldről, hazáról és hazaszeretetről, mint tucatnyi terjedelmes tanulmány.

Vonaton

Petőfinek volt igaza,

ez a nagy mező a haza,

a haza ha hazafelé,

megy a fiú estefelé,

 

s megszabadulva napi gondtól

csípős hagymalevesre gondol,

s hogy az a kicsi öregasszony

mint várja, hogy neki is osszon –

 

s otthon megnyesheti a száradt

gallyaktól ráncos arcú fákat,

apja ültette valaha –

haza, haza, haza, Haza

Kiss Zoltán

 midio.hu

Címlapkép: Zrínyi-könyvek bemutatója a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A kép bal oldalán dr. Isaszegi János ny. verérőrnagy (PhD), a Zrínyi Kiadó vezetője. Fotók: Zrínyi NKft. és archív

 (Az írás eredeti változata az Obsitos magazin számára készült, és a lap 2021/3. számában jelent meg.)

 

Címkék: #midióZoltán, 70 év, jubileum, Zrínyi Kiadó