1988 júliusában levél érkezett a diósdi községi tanácshoz Németországból, amelyben Alsbach–Hähnlein polgármestere hivatalos kapcsolat felvételét kezdeményezte a két település között. E dátumot követően indult el az a folyamat, melynek eredményeképpen a települések elöljárói, Nagy István diósdi tanácselnök és Reinhard Wennrich alsbach–hähnleini polgármester 1989-ben partnerkapcsolati szerződést írtak alá.

A két település közötti együttműködés 30. évfordulójáról június 16-án Alsbach–Hähnleinban tartanak megemlékezést, melyre június 13-án reggel delegáció utazott Diósdról Németországba. A csoport vezetője, Bogó László polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a kiutazók egy részét a kapcsolat létrehozásában és működtetésében meghatározó szerepet játszó diósdiak, míg a másik részét a helyi civil szervezetek által delegált személyek alkotják. A delegációval tartanak a Diósdi Földön Futók sportolói is, akik a vendéglátókkal közös emlékfutáson vesznek részt.

Baráti beszélgetés a 10. évfordulón 1999-ben

A partnerkapcsolat létrehozásában és három évtizedes működtetésében meghatározó szerepet játszó Nagy István egykori tanácselnök és Hermann Ferenc volt polgármester nem tudták vállalni az utazást, ám egy-egy üzenetet azonban megfogalmaztak, melyet felolvasnak a vasárnapi ünnepségen.

Nagy István szerint „a harminc évvel ezelőtti közös elképzeléseink a mai napig élnek, településeink lakói és civil szervezetei közötti kapcsolatok működnek. Szeretném, ha ezt a kapcsolatot gyermekeink, unokáink tovább ápolnák és töltenék meg újabb tartalmakkal”.

Hermann Ferenc így fogalmaz: „Visszagondolva az elmúlt 30 év sok közös találkozóinkra, boldog együttlétünkre, engem jó érzéssel tölt el. Sokat tettünk közösen a két nép megismeréséért, a szabadságvágyunk kiteljesüléséért. Sok közös ismerőst és barátot szereztünk egymásnak. Sajnos az idő múlása ebben kölcsönösen korlátoz már bennünket. Azt kívánom, hogy a fiatalok vigyék tovább ezt a kölcsönös tiszteletet és egymás iránti megbecsülést. Tanulják egymás nyelvét és látogassák is egymást.”

K. Z.

Címlapfotónk a partnerkapcsolat 30 évvel ezelőtti aláírásán készült.

Fotók: archív felvételek

Korábbi cikkeink:

Így kezdődött…

Új polgármestere van Diósd német partnertelepülésének

Együtt Európában

Húsvéti szokások régen és ma, itthon és távolabb

Címkék: Alsbach, Alsbach-Hähnlein, Diósd, Testvérváros