Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. A diósdi önkormányzat október 6-án 10 órakor tart megemlékezést Perczel Mór szobránál. Portálunk az időszak legavatottabb kutatója, Hermann Róbert hadtörténész gondolataival emlékezik.

 – Többen feltették, felteszik a kérdést: a katonai erőviszonyok ismeretében eleve reménytelen vállalkozás volt-e a magyar szabadságharc? Önnek mi a véleménye erről?

– Ha a teljes függetlenség oldaláról vizsgáljuk a kérdést, csak igennek válaszolhatunk. Csakhogy a küzdelem 1848 szeptemberétől nem a függetlenségért, hanem a birodalmon belüli önállóságért folyt. Ez pedig nem volt reménytelen vállalkozás. A Habsburg Birodalom hiába nyerte meg – idegen segítséggel – a háborút, katonai győzelmét nem tudta politikaivá változtatni. 1867-ben el kellett ismernie Magyarország korlátozott önállóságát, el kellett fogadnia az önálló magyar pénz-, had- és kereskedelemügyet – még ha nem is az 1848-as formában; tehát el kellett ismernie a magyar felfogás érvényességét azokban a kérdésekben, amiért a háborút folytatta.