Diósdi séta (8.) – Vallási élet

Diósdi séta (8.) – Vallási élet

Diósdon keresztények már Szent István királyunk uralkodása alatt is voltak. „Az egész környék népe odatódult, hogy lássák és hallják István király hűséges barátját, hogy szavaitól vígasztalást és reménységet merítsenek.” (Szent Gellért-legenda, amely szerint Gellért...
Diósdi séta (7.) – Az önállósodás útján

Diósdi séta (7.) – Az önállósodás útján

A falu népe 1848 után is elsősorban szőlőműveléssel foglalkozott. Az 1850-es népszámlálás még Diósd pusztát említ, Fényes Elek is „mint népes pusztáról” szól Diósdról. A lakosság létszáma ekkor már 645 fő, a házak száma 102. Az 1850-es évi népszámlálás 31 magyar, 603...
Diósdi séta (6.) – A forradalom és szabadságharc táborában

Diósdi séta (6.) – A forradalom és szabadságharc táborában

A XVIII–XIX. század fordulója térségünkben egybeesik a nemzeti ébredés, a nemzeti megújulási mozgalmak kezdetével. A nemzetiségi mozgalmak tekintetében elmondhatjuk, hogy a magyarországi németség e tekintetben szinte mozdulatlan volt. A szabadságharc a sváb parasztság...
Diósdi séta (5.) – Diósd újjátelepülése

Diósdi séta (5.) – Diósd újjátelepülése

Egy település legkorábbi történetét a kisebb-nagyobb számban fennmaradt, megtalált és feltárt régészeti jelenségek, leletek segítségével idézhetjük fel. Diósd esetében építkezések, bányaművelés alkalmával véletlenül előkerült leletekről van tudomásunk, illetve az...
Diósdi séta (4.) – Török hódoltság

Diósdi séta (4.) – Török hódoltság

Egy település legkorábbi történetét a kisebb-nagyobb számban fennmaradt, megtalált és feltárt régészeti jelenségek, leletek segítségével idézhetjük fel. Diósd esetében építkezések, bányaművelés alkalmával véletlenül előkerült leletekről van tudomásunk, illetve az...
Diósdi séta (3.) – A honfoglalástól a török hódoltságig

Diósdi séta (3.) – A honfoglalástól a török hódoltságig

Egy település legkorábbi történetét a kisebb-nagyobb számban fennmaradt, megtalált és feltárt régészeti jelenségek, leletek segítségével idézhetjük fel. Diósd esetében építkezések, bányaművelés alkalmával véletlenül előkerült leletekről van tudomásunk, illetve az...
Diósdi séta (2.) – Régi korok emlékei…

Diósdi séta (2.) – Régi korok emlékei…

Egy település legkorábbi történetét a kisebb-nagyobb számban fennmaradt, megtalált és feltárt régészeti jelenségek, leletek segítségével idézhetjük fel. Diósd esetében építkezések, bányaművelés alkalmával véletlenül előkerült leletekről van tudomásunk, illetve az...
Diósdi séta (1.) – A kaptárkövek titkai

Diósdi séta (1.) – A kaptárkövek titkai

2014. november 4-étől védettséget élveznek a Magyarországon található kaptárkövek, a megóvásukkal kapcsolatos tennivalókat a földművelésügyi miniszter 17/2014. sz. rendelete írja elő. Ez a rég várt esemény jó apropó arra, hogy sorozatunk, a Diósdi séta első...