Immár négy hónap telt el a 2020-as esztendőből. Mi történt az idei év első negyedévben a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat háza táján? A kérdést Oderszky Lászlónak, az önkormányzat elnökének tettük fel.

 – A törvényi kötelezettségnek megfelelően februári testületi ülésünk napirendjén szerepelt a 2018. évi feladatalapú és 2019. évi működési támogatások elszámolásáról szóló beszámoló,  valamint az önkormányzat idei költségvetése. Valamennyi dokumentumot megtárgyaltuk és elfogadtuk – igaz, a költségvetést a koronavírus-járvány elmúltával újra elő kell vennünk és el kell majd végeznünk a szükséges módosításokat. Úgyszintén elkészült a Diósd Város Önkormányzata és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) közötti együttműködési megállapodás. A dokumentum részletesen meghatározza a két választott testület közötti együttműködési szabályokat és eljárási rendet,  a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának rendjét és az az ehhez kapcsolódó szabályokat, a közösségi helyiségek használatát.

– Az önkormányzat úgymond szakmai munkáját nagyban segíti, támogatja az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület (ÉMNÖSZ). Velük milyen a kapcsolat?

–Velük is készült hivatalos megállapodás; ebben kinyilvánítottuk, hogy támogatjuk az ÉMNÖSZ  céljait, és azok megvalósításában együttműködünk velük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy részt veszünk egymás rendezvényein, megkapjuk az ÉMNÖSZ hírleveleit, amelyek naprakészen tájékoztatnak bennünket az országos és térségi német nemzetiség hírekről, információkról, programokról. Gyakran kapunk német nyelvű kulturális, történeti anyagokat, összefoglalókat, amelyeket rendszeresen közreadunk majd a most induló saját honlapunkon.

Oderszky László, a DNNÖ elnöke

–Diósdon is van egy aktív partnere önöknek, a diósdi Német Hagyományőrző Egyesület.

–Valóban, szorosan együttműködünk a hagyományőrző civil szervezettel. Velük is megerősítettük a korábban kötött együttműködési megállapodást, de ezen túlmenően is napi munkakapcsolatban vagyunk az egyesület vezetőségével, kölcsönösen támogatjuk egymás munkáját.

– Az elmúlt években a német nemzetiség helyi rendezvényeinek állandó fellépője, köreműködője volt a Diósdi Fúvószenekar, hallhatjuk őket a jövőben is?

– Igen, éppen a közelmúltban állapodtunk meg velük, továbbra is fellépnek önkormányzatunk rendezvényein; az ehhez szükséges anyagi fedezetet biztosítjuk.

– A megalakulásukat követően közzétett programukban hangsúlyosan szerepel a Diósdi Eötvös József Nemzetiségi Általános Iskolával való szoros együttműködés. Mit jelent ez a gyakorlatban?

–Számos elképzelésünk van a jövőre nézve. Van, amiben már sikerült is lépnünk, így a német nemzetiségi oktatás új első osztályai számára elindítottuk a fellépőruhák varratását. Ennek eredményeként, a munka befejeztével, 29 szoknyát és kötényt, valamint 33 mellényt adunk majd át az iskola tanulóinak. Reméljük, hogy a koronavírus-járvány elmúltával a gyerekeknek minél hamarabb lehetőségük lesz a város közönsége előtt is fellépni az új ruhákban.

– A március 15-i megemlékezés az idén rendhagyó módon történt Diósdon is.

– Valóban, a szokásos szokásos közös megemlékezés a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt, de a képviselő-testületünk azért elhelyezte az emlékezés koszorúját ’48-as hőseink szobránál.

–Milyen feladatok várnak a német önkormányzatra az elkövetkezendő időszakban?

–Szokásos programjaink mellett – amelyek megtartása nagyban függ a járvány kifutásától, lecsengésétől – egy komoly, „stratégiai” jelentőségi eseményre is készülünk. Jövőre ismét népszámlálás lesz hazánkban, mely során a nemzetiségek tagjainak számbavétele is megtörténik. Ez igen fontos esemény nemzetiségünk életében. Elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy rossz emlékeinket leküzdve minél többen valljuk meg nemzetiségünket. Erre kötelez minket múltunk és az őseink iránt érzett tisztelet is. E cél elérése érdekében megkerestük a diósdi Német Hagyományőrző Egyesület elnökét, Bicskei Györgyöt, és kezdeményeztük a két szervezet közötti egyeztetést a leghatékonyabb együttműködésről. Nyitott kapukat találtunk, így hamarosan indulhat a közös munka. Kérünk minden ügyünkkel szimpatizáló diósdi polgárt, legyenek partnereink ebben.

–Milyen módon tartják a kapcsolatot a lakossággal, tájékoztatják a közvéleményt?

–A korábbi gyakorlathoz visszatérve kétnyelvű hírlevelet jelentetünk meg a Diósdhéjban című helyi lapban – igaz, az újság kiadóváltása miatt az áprilisi mellékletünk kimaradt. Örömmel jelenthetjük viszont, hogy a napokban elindul önkormányzatunk saját honlapja, melyet a www.diosdisvabok.hu címen érhetnek el azok, akik érdeklődnek a diósdi németség múltja, jelene és jövője iránt. Úgyszintén elérhetőek vagyunk a Facebookon is (Diósdi Svábok). Kérjük, olvassák honlapunkat és Facebook-oldalunkat, az utóbbin éljenek a hozzászólás, véleménynyilvánítás lehetőségével.

Hamarosan indul a német önkormányzat honlapja

K. Z.

midio.hu

Címlapfotó: dr. Szűcs Anna Éva

Fotó:  archív

Címkék: #midióZoltán, Diósd, német nemzetiség