November 16-án délután rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület a Kocsis utcai óvodában. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt: a képviselő-testület határozatának bejelentése díszpolgári cím adományozásáról, illetve az elismerés átadása városunk új díszpolgárának. Natta Antal az elmúlt négy évtizedben végzett áldozatos közösségi munkájáért, Diósd múltja kutatásának elősegítéséért, a hagyományok ápolásáért érdemelte ki a díszpolgári címet. Natta Antal a 14. díszpolgára Diósdnak. Korábban Dezső Lajos, dr. Pessek István, id. Natta Ferenc (Natta Antal édesapja), Reinhard Wennrich, dr. Kovács Csaba, Székely András, Filó Kristóf, Alt Jánosné, Wágner Ferenc, dr. Dizseri Tamás, Albitz Tibor, Helmut Schmid és dr. Barabás József kapta meg a magas elismerést.

A határozat ismertetése után Bogó László köszöntötte a kitüntetettet, amire Natta Antal elérzékenyülve válaszolt. Mint elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy családjukból, édesapja után ő is kiérdemelte az elismerést. Beszédében szólt mindazokról a törekvésekről és munkáról, amelyet társaival egyetemben végzett. Az iskola ötödikes tanulóinak műsorát követően laudációk következtek. A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Paszternák Lászlóné elnök, az egykori községi vezetés részéről Hermann Ferenc, Diósd első polgármestere, a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület képviseletében Lehr Emma, a Diósdi Baráti Társaság tagjaként Dózsa Lajos, valamint Kiss Zoltán, a helyi újságok volt szerkesztője köszöntötte a város új díszpolgárát. Az elhangzott méltatások közül ez utolsót teljes terjedelmében közreadjuk.

Egy diósdi (dísz)polgár, aki megőrizte emberi arcát

Gondolatok Natta Antal díszpolgárrá választása alkalmából

Natta Antallal, városunk új díszpolgárával egy utcában laktunk, pontosabban a szüleivel, szinte szomszédok voltunk. Annuska nénivel, Feri bácsival és a fiatalabb testvérrel, Ferivel szinte naponta találkoztunk, Antival ritkábban, ő már önálló életet élt családjával. Mégis, Natta Anti valahogy jelen volt a köztudatban. Ha egy közösségi rendezvényhez, egy helyi kiadványhoz vagy jótékonysági akcióhoz segítség, támogatás kellett, szinte mindenki az elsők között említette a Cooptim Kft., illetve az azt megszemélyesítő Natta Antal nevét.

De Anti neve nem csak a feltétlen és biztos támogatóként íródott be a falu, a község, majd a város történetébe. A Diósdi Baráti Társaság alapítójaként elindítója volt egy nemes, a maga nemében egyedülálló vállalkozásnak: Diósd múltja, hagyományai kutatásának, az itt élt/élő családok története feltárásának, a családfák megrajzolásának. A mind szélesebb körű és más civil szervezetekre is kiterjedő kutatómunka nyomán egykori fotók ezrei váltak mindenki által elérhető közkinccsé a diosdfa.hu portálon; helytörténeti kötetek, tanulmányok, visszaemlékezések születtek, amelyek révén a jövő generációi autentikus forrásból ismerhetik meg településünk múltját, történetét.

Natta Antal (j) egy rendezvényen a Tájházban. Mellette (b) Hermann Ferenc egykori polgármester

Jómagam is, ha szükség úgy hozta, elsőként hozzá fordultam támogatásért. Így történt ez 2000-ben az Élni és vállalkozni Diósdon című kötet kiadásakor. Aztán 2006 decemberében, a Diósdi Krónika indulásakor: a Cooptim Kft. teljes oldalas hirdetései nélkül a lap nem jelenhetett volna meg öt esztendeig. Legutóbb a diósdi svábok kitelepítésének 70. évfordulójára emlékező kiadvány ügyében kerestem meg, mondani sem kell, sikerrel: a füzet nyomdaköltségének jelentős részét állta.

Az elűzöttekre emlékeztünk című kiadvány címlapja

A polgár szó jelentéstartalmát Márai Sándornál érzékletesebben kevesen bontották ki magyar nyelven.  Az író legjelentősebb alkotásában – a két világháború közötti magyar irodalom egyik remekművében – az „Egy polgár vallomásai”-ban egy városhoz (Kassához), egy osztályhoz (a polgársághoz), s egy életformához (az európai kultúrához) való elkötelezettségéről vall. Mint írja: „S utolsó pillanatig, amíg a betűt leírnom engedik, tanúskodni akarok erről: hogy volt egy kor és élt néhány nemzedék, mely az értelem diadalát hirdette az ösztönök felett, s hitt a szellem ellenálló erejében… láttam és hallottam Európát, megéltem egy kultúrát… kaphattam-e sokkal többet az élettől?”

Natta Antal, meggyőződésem szerint igazi polgárrá vált Magyarország legújabbkori történetének meghatározó szakaszában, a rendszerváltás időszakában. A Natta család, annyi más diósdi famíliához hasonlóan, küzdelmes utat tudhat maga mögött. Szülei részletesen beszéltek nekem a család múltjáról egy interjúban. Annuska néni elmondta: „Diósdon egy cselédházban laktunk, közös konyhával, nyitott tűzhellyel, melyen cserépedényeben főzött az ott lakó hét család. Ezt a házat annak idején Kaszárnyának hívták. Édesapám az uraságnál dolgozott.” Feri bácsi – akit több évtizedes közösségi munkája elismeréseként szintén településünk díszpolgárává választottak  – így emlékezett: „Nagy család volt a miénk, nyolcan voltunk testvérek. Az apám meghalt az I. világháborúban, egyedül maradt anyám a gyerekekkel…”

A diosdfa.hu portál kezdőlapja

Anti társaival egy diósdi családi ház garázsában kezdte vállalkozását 1982-ben. A kisszövetkezet néhány év múlva, immár kft-vé alakulva a világ 42 országába exportálta hegesztéstechnikai termékeit. Mivel a cég kinőtte a diósdi telephelyét, 2000-ben Érdre költözött, de ez nem befolyásolta a településhez való addigi viszonyt. Mint az említett Élni és vállalkozni Diósdon című kötetben írják: „A Cooptim Kft. nem csak sikeres vállalkozásként ismert Diósdon, megalakulása óta felkarol minden olyan kezdeményezést, mely a falu gazdagodását, fejlődését szolgálja. Támogatja a helyi sport- és kulturális élet rendezvényeit. Bár telephelye Érden van, a székhelye ma is Diósdhoz köti.”

Nagy László a vele készített utolsó televíziós interjúban, 1975-ben Kormos István kérdésére – mit üzenne a száz vagy ötszáz év múlva élőknek? – ezt válaszolta: „Ha lesz emberi arcuk egyáltalán, akkor csókolom őket.”

Natta Antal a nyolcvanas-kilencvenes években úgy vált sikeres vállalkozóvá, cégtulajdonossá, hogy – szemben a mindennapi élet sikeresnek mondott percembereivel – minden tekintetben megőrizte emberi arcát. Önzetlen mecénásként pedig olyan ügyek mellé állt (helytörténeti kutatás, a múlt emlékeinek feldolgozása, megörökítése, kulturális, sport- és jótékonysági akciók támogatása), amelyek elősegítik, hogy mi is, akik itt élünk ezen a településen, megőrizhessük emberi arcunkat.

Szívből gratulálok a díszpolgári címhez.

Kiemelt képünkön: Natta Antal átveszi a díszpolgári címmel járó plakettet Bogó László polgármestertől

midio.hu

Címkék: Diósd