Szeptember 21-én este ünnepség keretében adták át a közösségi házban a településért, illetve az itt élőkért legtöbbet tevő polgároknak odaítélt díjakat.

Az 1996-ben alkotott önkormányzati rendelet szerint Diósd Városért Díjban részesülhet az a személy, aki a településfejlesztésben környezetének védelmében maradandót alkotott, illetve tevékenységével a község általános fejlődését, környezetének védelmét elősegítette; kiemelkedő pedagógiai (oktató-nevelő) munkájával, tehetséggondozással járult hozzá a település fejlődéséhez, a fiatalok neveléséhez; kiemelkedő eredményt ért el a közművelődési munka és a sportélet irányításában, az ifjúság művelődéséért, egészséges neveléséért végzett munkában; munkájával hozzájárult a humánus és magas színvonalú egészségügyi ellátás megteremtéséhez, a szociális ellátás érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki; a közszolgálat, az államigazgatási munka helyi megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtott; aki művészeti tevékenységével kiemelkedőt alkotott; aki a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

A Diósd Városért Díj kitüntetettjei 2020-ban

Petrov Kosztadinov Iván, azaz “A lovas Dogya”, aki egész életében teljes szívvel Diósdért dolgozott.

Fodor László, akinek a városi ünnepségeken főzött ételeiért is köszönetet mondtak most.

Mészáros József posztumusz, a Csapágygyár egykori kultúrosa, akinek élete példa mindannyiunknak, hogyan lehet értéket teremteni, a közösségért önzetlenül tenni.

A díjat Mészáros József özvegye, Mészáros Piroska vette át.

Dr. Tóth Klára, sokak szeretett állatorvosa, a helyi civil élet aktív szereplője.

Medveczkyné dr. Kustár Emília, a pozitív kisugárzásával is gyógyító háziorvos.

Pálvölgyi Lívia, helyi közösségszervező.

A Diósdi Gyermekekért és ifjúságért Díj kitüntetettjei

Nagy Zsolt Istvánné, családanya és a gyermekekért elkötelezett hivatásos nevelőszülő.

Szücs Anna, helyi programok ötletgazdája, szervezője.

A Gyermekekért Díj kitüntetettje 2020-ban

Molnárné Nagy Marianna óvónő, intézményvezető-helyettes, tagóvodavezető (Dió Óvoda).

A Sport Díj kitüntetettje
Vargha Zsolt, 17 éves tehetséges, elhivatott sportoló, Csetnek Béla tanítványa.

Virágos Diósdért Díj elismerésben részesültek 2020-ban

Somogyi Lászlóné

Vígh Mihályné

Kiss Lászlóné

Hódos Péter és Hódosné Kiss Ildikó

Husz Irén

Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak!

MiDió.hu

 

Címkék: Diósd, Diósd Városért Díj, Mészáros József