Harminc évvel ezelőtt, 1988 júliusában levél érkezett a diósdi községi tanácshoz Németországból, amelyben Hans Christ, a Hessen tartománybeli Alsbach–Hähnlein polgármestere hivatalos kapcsolat felvételét kezdeményezte a két település között. E dátumot követően indult el az a folyamat, melynek eredményeképpen a települések elöljárói 1989 őszén partnerkapcsolati szerződést írtak alá.

A jövőre három évtizedes évfordulóját megélő partnerkapcsolat történetét a fiatalabb generációk vélhetően kevéssé ismerik, ezért nem haszontalan a kezdetekre való visszaemlékezés. Az együttműködés 10. évfordulójára megjelentett füzetben (A barátság tíz éve – Zehnjärige Freundschaft) dr. Sárközy Dezső elevenítette fel a partnerségi szerződés kimunkálásának előtörténetét.

Mint leírja, a nyolcvanas évek második felében az NSZK kormányának politikájában fokozatosan erősödött az a törekvés, hogy a más országokban élő német nemzetiségiekkel kapcsolatot építsen, segítse őket nyelvük, kultúrájuk megőrzésében, gyakorlásában. Ennek eredményeként elkezdődött a partnerkapcsolatok építése az egyes német települések és német nemzetiségiek által is lakott magyar községek, városok között.

Az események egykori szereplőinek visszaemlékezései alapján Diósd esetében a Mohács–Bensheim testvérvárosi szerződés volt az egyik ispiráló tényező. Az Érden lakó Schneider István – Bensheimben élő unokatestvére kérésére – 1988 tavaszán öregfiúk focimeccset kezdeményezett a diósdi csapattal. A sportolókkal tartott egy ötfős zenész- és énekescsoport is, melynek egyik tagja, a hähleini „Harmonikás Szepi” a búcsúvacsorán megkérdezte Nagy István tanácselnöktől, mit szólna egy német településsel kiépítendő hivatalos partnerkapcsolathoz. A pozitív válasz után nem sokkal „két futár” érkezett Alsbach­–Hähnleiból, akik megnézték a községet és tárgyaltak a vezetőséggel.

A vendégek valószínűleg jó benyomásokat szereztek Diósdról, mert július elején hivatalos megkeresés érkezett a diósdi tanács részére az alsbachi elöljáróságtól, amelyben jelezték: augusztus 2-án a partnerkapcsolat részleteinek megtárgyalására hivatalos delegációval Diósdra érkeznek.

A német delegáció fogadását a Községi Tanács július 7-i ülésén elfogadták, majd a testületi döntést felterjesztették a Megyei Tanácshoz.

A megye az engedély helyett egy kioktató levelet küldött, melyben leírták: a nemzetközi együttműködési tervet minden év szeptemberéig kell felterjeszteni, amelyet aztán jóváhagyás után a Belügyminisztériummal kell engedélyeztetni. Ez azt jelentette, hogy a község vezetése saját felelősségére, engedély nélkül fogadta a német delegációt és tárgyalt vele. De ugyanígy nem volt jóváhagyva a diósdi küldöttség 1988. novemberi németországi útja sem (a delegáció tagjai voltak: Nagy István tanácselnök, Hehl Mária, Natta Ferenc és Faluhelyi György).

A partnerkapcsolatot engedélyező levél sem a Megyei Tanácstól, sem a BM-től nem érkezett meg. A község vezetésének a szerződés ügyében egyetlen szervtől, a Magyarországi Németek Szövetségétől sikerült egyetértő választ kapnia.

„Partneri kapcsolat

jóváhagyása

Az 1988. március 11-én 31037/1988 számon engedélyezett »Magyarországi Németek« elnevezésű alapítvány jóváhagyja a magyarországi Diósd és az NSZK-beli Alsbach–Hähnlein községek partneri kapcsolatát.

dr. Manherz Károly, a kuratórium elnöke

Hambuch Géza, a kuratórium ügyvezetője

Budapest, 1989. május 5.”

A két településen a hivatalos engedélyek hiányában is töretlenül folyt az előkészítő munka, melynek lezárultával Nagy István  és Reinhard Wennrich alsbach–hähnleini polgármester

1989 novemberében Diósdon, 1990 tavaszán pedig Alsbach–Hähnleinban aláírták a partnerkapcsolatot szentesítő alapító okiratot.

Kiss Zoltán

 

Reinhard Wennrichet, Alsbach–Hähnlein polgármesterét 1994-ben Diósd Díszpolgárává választotta a képviselő-testület. A képen látható személyek (balról jobbra): Hermann Ferenc polgármester, Reinhard Wennrich, Dezső Lajos ny. iskolaigazgató, Natta Ferenc és Alt Jánosné jegyző

Baráti beszélgetés és vendéglátás a 10. évfordulón
A tízéves jubileumra megjelentett kiadvány címlapja. A képen Reinhard Wennrich (j) és Spéth Géza polgármester

Fotók: archív