Szent István az első magyar király, Magyarország védőszentje.

1000-ben Asztrik pannonhalmi főapát közbenjárására a pápa koronát küldött Istvánnak, ekkor jött létre a Magyar Királyság. István bencés szerzeteseket hívott az országba, akik közül Gellért lett Magyarország első püspöke és Imre herceg nevelője. István alapította az esztergomi és kalocsai érsekséget, valamint számos egyházmegyét és máig működő kolostort és templomot. A kereszténység meghonosítása mellett törvényhozással, a közigazgatási rendszer megszervezésével és szigorú bíráskodással biztosította a rendet az országban. Mivel Imre herceg tragikus halála miatt utódlása nem volt megoldott, halála előtt a Szűzanya oltalmába ajánlotta az országot. Gellért püspökkel és Imre herceggel együtt 1083. augusztus 20-án, László király kezdeményezésére szentté avatták.

Augusztus 20., István király ünnepe a magyarság számára minden korban szimbolikus jelentőségű nemzeti ünnep volt, az évszázadok során számos néphagyomány kapcsolódott ehhez a naphoz.

Forrás: Napi evangélium

Fotónkon: A diósdi Szent Gellért Kápolna (ahol Gellért halála előtti utolsó misét mondta), előtte Gellért püspök szobra