Lúcia ókeresztény szűz vértanú, szicíliai származású lány volt, fiatalon halt meg. A Lúcia név a latin lux „fény, szem, szeme világa, szeme fénye” szóból ered. Elsősorban a vakok és a szemfájósok tartották védőszentjüknek. A napfordulat közelségét fejezi ki a nap által tisztelt Lúcia-Luca kettős természete. Az oltáron tisztelt szent mellett sokkal határozottabb alakot öltött a rettegett leprafehér, banyaszerű Luca.

A Luca napi hiedelmeknek, népszokásoknak gazdag a tárháza:

– Lucakalendárium: amely a Luca napjától karácsonyig terjedő 12 nap időjárásából próbált következtetni a jövő évre (1 hónap = 1 nap)

– Luca széke: 13 féle fából Luca napjától karácsonyig készítették, melyről a karácsonyi misén a helybéli „Lucákat” lehet felismerni, hogy le lehessen számolni velük a jövő évre

– Luca búza: a Luca napon elvetett búza karácsony esti állapotából lehet következtetni a következő évi termésre, a család és jószág egészségére (ha kilátszik a búza közül a gyertya, kevés – ha nem látszik, bőséges termés lesz)

– Luca napi köszöntés: kotyolás

Forrás: Napról-napra a mi kalendáriumunk (Pedellus Bt. Debrecen, 1992.)

Címkék: Hagyományok, Karácsony, Luca napja