Október 22-én 17 órakor a diósdi iskola (Gárdonyi Géza u. 14.) tornatermében megemlékezést tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. A rendezvényen térségünk országgyűlési képviselője, dr. Aradszki András mond ünnepi beszédet. Az iskola tanulóinak műsora után a résztvevők fáklyákkal vonulnak a Jókai térre, ahol koszorúkat helyeznek el az 1956-os hősök emlékművének talapzatán. 

Maléter Pál (Eperjes, 1917. szeptember 4. – Budapest, 1958. június 16.) posztumusz vezérezredes, az 1956-os forradalom és szabadságharc tragikus sorsú honvédelmi minisztere nevét vette fel – születésének 80. évfordulóján, 1997-ben – a tököli katonai repülőtér. Az avatás alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak a tököli művelődési házban. Összeállításunkban az itt elhangzott emlékbeszédekből idézünk részleteket.

Maléter Pál, a mártír honvédelmi miniszter

A forradalom tudatos vállalása

Maléter Pál – 1956. november 3-án, Tökölön történt tőrbe csalása és letartóztatása után, a KGB fogságában – életét sem – kímélve szállt szembe a valóságot meghamisító hatalmi gépezettel. A haláláig tartó, közel kétéves fogsága alatt kijelölt és önkéntes hamis tanúk sem ingatták meg abban a hitében, hogy a nép egy igazságos forradalom keretében vívta meg harcát a demokratikus, minden idegen hatalom elnyomásától mentes társadalom megteremtésére.

Maléter Pál cellája magányában, 1956 decemberében, még a KGB fogságában, feljegyzéseket készített, amelyekben a forradalmi eseményeket elemezte. „A magyar forradalom kibontakozásának útja” címmel 1956. december 21-én, a börtönben írt munkájában erkölcsileg leckét adott fogva tartóinak.

Maléter talán az egyetlen, aki a forradalom napjaiban vagy azt követően megpróbálta a forradalom általános céljait, konkrét követeléseit – egy, a nép döntő többsége által elismert kormány programjaként –, a társadalmi-gazdasági élet minden lényeges területére kiterjedő feladatrendszerét megfogalmazni. 1956. december 14-én – aláírásra kész formában – elkészítette a „Kádár-kormány nyilatkozatát”, amelyben átadta volna a hatalmat a Nagy Imre-kormánynak.

Ugyancsak megfogalmazta a szovjet csapatkivonásról szóló szerződés tervezetét. Maléter börtönben írt feljegyzéseiből, munkáiból, majd a kihallgatások során tett nyilatkozataiból fogva tartói nem vonhattak le más következtetést, mint hogy egyéni sorsát illetően nincsenek illúziói. Maléter Pál mindvégig fenntartotta azt az értékelést, hogy 1956 októberében nem ellenforradalom, hanem az elkövetett hibák elleni forradalom volt.

Maléter Pál életében – mint kortársai közül sokan – egyszerre volt a hatalom birtokosa és a hatalom áldozata. A tudósok feladata annak feltárása, a megtörténtekből mi volt az érték, a maradandó, az elismerésre és követésre méltó; mi az, ami az életút tapasztalataiból ma is hasznosítható.

Dr. Horváth Miklós hadtörténész

 

Tárgyalni ment Tökölre, de tőrbe csalták

Emléke ma is él

Maléter Pált egész életútja predesztinálta, hogy Nagy Imre minisztere, 1956 egyik hőse legyen. Megjelenése a Kilián laktanyában nagy megkönnyebbülést okozott. Maléter azonnal rendet csinált. Először a laktanyában, majd kiment az Üllői útra, és szólt az ott lévő tömeghez. Jelenléte biztos szikla volt a körülöttünk viharló tengerben.

November 3-án feltették Maléternek a kérdést: nem tart-e attól, hogy a szovjetek tőrbe csalják? Maléter válaszában elmondta, tudja, volt már erre példa, de ennek ellenére is menni kell, a magyar fél nem adhat okot a távollétével a tárgyalások megszakítására. Maléter tudatosan vállalta, hogy csapdába is kerülhet. Nem önmagáért tette: 1956 kiharcolt vívmányaiért, a Nagy Imre-kormány presztízséért, a magyar haza érdekében.

Tisztelettel hajtunk fejet Maléter Pál tábornok emléke előtt. Maléter Pál Magyarország, a magyar nép szabadsága érdekében cselekedett. Vélhetően Petőfi Sándor gondolatai vezérelték: A néppel tűzön-vízen át. 1997-et írunk – és Maléter Pál emléke él. Neve és működése a XX. századi magyar hadtörténelem aranyoldalaira van beírva; joggal és mindörökre.

Dr. Gosztonyi Péter ezredes, hadtörténész, az egykori tiszttárs, harcostárs

Egy a kiválasztottak közül

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak… Sokaknak adatik meg életük során, hogy kisebb-nagyobb közösségek vezetői legyenek, de csak kevesek osztályrésze, hogy sorsfordító időben a nemzet élére álljanak. 1956 sorsfordító idő volt történelmünkben – és Maléter Pál választott volt.

Letartóztatása után hosszú időt kapott, hogy átgondolja az eseményeket és átértékelje saját szerepét. A ránk maradt írások bizonyítják: Maléter Pál valóban választott volt. Részéről az események újragondolása a forradalom, a szabadságharc újraigazolását eredményezte. Választott volt, mert értékítéletét a biztos halál tudatában tette. Vitathatatlan, hogy erre az emberi léptékkel szinte megközelíthetetlen magaslatra csak a választottak képesek eljutni; akiket méltóságuk, nagyságuk, emberi tartásuk a nemzet legnagyobbjai közé emel.

Dr. Fodor István, a Honvédelmi Minisztérium egykori politikai államtitkára

Emlékezők 2018-ban Tökölön (Az első sorban balról a második Gyenes Judit, Maléter Pál özvegye)

Hűséggel mindhalálig

Maléter Pált, a kitűnően képzett főtisztet azért küldték ki a Kilián laktanyába, hogy rendet csináljon. Rendet is teremtett. Miután megismerte a felkelőket, azonnal együttműködésbe lépett velük. Már akkor legenda vette körül Maléter Pált. Szükség volt nagy személyiségekre. Nagy Imrén kívül senki sem volt, akire fel lehetett nézni. És akkor megjelent egy igaz ember, egy nagy ember – Maléter Pál. Kitűnő férfi volt, kitűnő példa. November 3-a után nem akarta senki elhinni, hogy galádul tőrbe csalták. Folyamatosan jöttek a róla szóló hírek: nincs fogságban, a Bakonyban, az Avason van. Később kiderült, ez csupán a vágy volt, a nép vágya táplálta a legendákat: nem lehet, hogy eltiporjanak minket: nem lehet, hogy végre szabadok lettünk, megízleltük a szabadság gyönyörét, és vége mindennek; vissza kell térni a járomba, ugyanoda, ahol voltunk.

Roppant nagy értékünk az ő példamutatása. Ebből a példából tanulnunk kell. A katonatiszteknek tudniuk kell, hogy nehéz helyzetben melyek az elsődleges tényezők: a haza, a nép, az emberszeretet. Maléter Pál mindig így döntött. Akkor is, amikor antifasiszta lett, akkor is, amikor a forradalom mellé állt, a forradalom kormányának lett a minisztere.

Maléter Pál halálában egyesült a legendájával. Ma ez a legenda és Maléter Pál személye egy és ugyanaz. Példakép számunkra. Akinek az emlékét Isten éltesse.

Dr. Mécs Imre egykori harcostárs, 56-os halálraítélt

K. Z.

Az összeállítás A forradalom honvédelmi minisztere című írásból (Új Honvédségi Szemle 1997/12. szám) készült.

Fotó: honvedelem.hu, kozterkep.hu