Szent Gellért a magyar pedagógusok védőszentje. István király megbízta 8 éves fia, Imre nevelésével, Gellért pedig 7 évig ott maradt az esztergomi palotában, hogy teljesítse ezt a feladatot.

Nem lehetett egyszerű feladat! Gellért ekkor még nem beszélt magyarul. Valószínűleg a latin nyelvet használták. Mivel Imrét eleinte papnak szánták, ismerte a nyelvet. Gellértnek úgy kellett tanítania, hogy közben maga is tanult. Nyelvet, kultúrát, történelmet, helyi szokásokat, és persze közben a Szentírást is tanulmányozta. Imre egyrészt világi tudományokkal ismerkedett – nyelvtant, retorikát, dialektikát, csillagászatot, számtant, mértant, zenét tanult tanítójától –, másrészt a lelki élet magasabb iskoláit is elvégezte.

Gellért a Szentföldre készült. Azonban István kérésére megváltoztatta szándékát. Egyetlen találkozás után a király rábízta fiát, akkora hatással volt rá a püspök kisugárzása. Gellért pedig Magyarországon maradt. Egyértelmű, hogy csak egy dolog vezethette Gellértet erre a döntésre: a Szentlélek. Isten irányította az útját. Megengedte a vihart, ami idevezette. Döntéshez segítette, hogy elfogadja, ez a küldetése. Erősítette, hogy a vértanúságot vállalni tudja. Isten végig a tenyerén tartotta. Ez nem azt jelentette, hogy Gellértet elkerülték a bajok, a szenvedés, hanem azt, hogy a bajokban, a szenvedésben vele volt Jézus.

Gellért lelkiismeretesen tanította Imrét, ezért nevezte ki később a király Csanád megye püspökének. Ott is fontosnak tartotta az oktatást, a papi utánpótlás biztosítására káptalani oktatást szervezett.

Miért lehet a pedagógusok példaképe Szent Gellért? A tanítás hivatása volt, mindent ennek rendelt alá. Isten vezette, és ő hagyta magát vezetni. Életét teljesen a feladatának rendelte. Nem alkudozott, tette a dolgát. Nem jutalomért, földi kincsekért, hanem szolgálatból. Folyamatosan továbbképezte magát. Nemcsak „leadta a tananyagot”, a nevelést is fontosnak tartotta. Lelki vezetése olyan hatással volt Imre hercegre, hogy már gyerekként is kivívta a tiszteletet magának.

Gellért személyes kapcsolatot épített ki tanítványával. Példaképpé vált. Személyisége hatással volt a hercegre, segítve, hogy ő is szentté váljon.

Szent Gellért életútja, hitvallása igencsak időszerű ma is! Kívánom, hogy ebben a tanévben diákjaink olyan tanároktól tanulhassanak, akik hivatásként élik meg ezt a csodálatos pályát, és Szent Gellért példáját követve ne csak a tananyagot adják le minél alaposabban, de a gyermekek nevelésével is foglalkozzanak. Segítsék őket, hogy megtalálják az Isten által kijelölt utat.

Balogh Márta

(A cikk szerzője általános iskolai tanító, hitoktató.)

midio.hu

Borítókép: Csősz Kati (A fotó a IV. MiDió Mesés Séta c. programon készült.)

 

 

 

 

Címkék: pedagógus, Példakép, Szent Gellért