Szent István-napján adták át Érden a városi kitüntetéseket. Két diósdi illetőségű személy is elismerésben részesült: Dózsa Lajos, városunk polgára, tanár, helytörténeti kutató, az érdi Kós Károly Technikum igazgatója, valamint Stiblo Anna zenepedagógus, karnagy, a Diósdi Gellért Kórus karvezetője.

 

Az Érd Közneveléséért Díj egyik idei kitüntetettje: Dózsa Lajos

Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és alkotó pedagógus közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munka és tehetséggondozás területén, illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában.

A díjazott életútját bemutató méltatás hangsúlyozza: Dózsa Lajos több mint három évtizedes szakmai munkájával, erkölcsi tartásával Érd város egyetlen szakképző intézményének – mai nevén az Érdi SZC Kós Károly Technikumnak – régóta megbecsült tagja. 1988-tól történelem–magyar szakos tanárként, munkaközösség-vezetőként, igazgatóhelyettesként, jelenleg igazgatóként dolgozik az intézményben. Innovatív törekvéseivel, folyamatos önképzéssel mindig korszerű válaszokat adott az oktatás és a szakképzés változásaiból fakadó új kihívásokra. Önzetlen tudásmegosztással, tudatos szemléletformálással pedagógustársait is ösztönzi a folyamatos szakmai fejlődésre. Igazgatóként jól látható fejlődési pályára állította az intézményt.

Vezetői jövőképe egy eredményes, hatékony, értékorientált iskola. Erre törekedve bővítette az intézmény szakmakínálatát a gazdasági környezet szereplőinek igényei alapján, megalkotta egymásra épülő mesterprogramjait, melyeknek célja a „21. századi iskola”, vagyis az oktatás technológiai fejlesztése mellett az iskola diákközpontúságának az erősítése, az élményalapú oktatás megvalósítása. A 2021–2022-es tanévtől – az országban egyedülálló módon – indíthatja el a Kós Károly Technikum a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködésben az okleveles közszolgálati technikus képzést, ezzel kiemelt esélyt teremtve a tanulóknak a felsőoktatásba történő bekapcsolódásra.

Igazgatóként – a Modern Városok program építési munkálatai idején – a változások rugalmas menedzselésével biztosítja a szakképzés folyamatosságát az intézményben, és a vizsgaközponti kötelezettségek teljesítését. Kiemelt célként kezeli az iskola sikeres működését jövőbeni képzési és vizsgaközpontként Érd és térsége szakképzési rendszerében.

Dózsa Lajos modernizáló lépései mellett gondosan ápolja az iskolai hagyományok mellett Érd városa, térségünk, nemzetünk kulturális értékeit. Aktív szerepet vállal a város kulturális életében. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában zsűrielnöki méltatásaival bátorítja és ösztönzi a versenyzőket tehetségük folyamatos fejlesztésére. Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület rendezvényein az egyesület titkáraként nagy sikerrel osztja meg irodalmi, történelmi ismereteit a résztvevőkkel, ezzel is erősítve városunk és nemzetünk külhoni kötődéseit.

Szakmai pályáját, személyes életútját meghatározza az örök alapértékekbe vetett hite, kitartása, igényessége, erős felelősségérzete. Hivatástudatához humánum, gyermekközpontúság és rengeteg értékes tapasztalat társul. Támogató attitűdje lehetőséget biztosít a rábízott tanulók személyiségének komplex fejlődésére, az értékteremtő nevelő-oktató munkára.

 Az Érdi Művészeti Díj kitüntetettje: Stiblo Anna

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el. Az Érdi Művészeti Díjat idén Stiblo Anna zenepedagógus nyerte el.

Stiblo Anna 34 éve dolgozik zenepedagógusként. Több évtizedes tanári munkássága alatt énekes tanítványai számos verseny, fesztivál és hangverseny résztvevői voltak, többen közülük művészi pályán értek el jelentős sikereket. Pedagógiai munkássága mellett zenei előadóként, énekművészként és karnagyként is tevékenykedik.

Vezetői munkája a budapesti Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskolában megbízott zenei igazgatóhelyettesként kezdődött. 2001-től az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Irányítása alatt az érdi művészeti iskola a régió vezető intézményévé vált.

2007-ben a művészeti iskolák minősítésében kiválóra minősítették a zeneiskolát, amely 2013-ban regisztrált tehetségpont, majd 2015-ben akkreditált kiváló tehetségpont lett.

A zeneiskolában Stiblo Anna igazgatása alatt a művészeti iskola hagyományai kibővültek, megerősödtek, megszilárdultak. Hagyományos hangversenyeik színesítik Érd kulturális életét. A városi rendezvényeken az iskola együttesei, szólistái, kamaracsoportjai rendszeresen szerepelnek. A minden évben megszervezett több napos zenei pedagógiai projektheteik az itt dolgozó pedagógusok szakmai munkájának megújulását, fejlesztésének igényét jelzik. Stiblo Anna támogatásával a pedagógusok új oktatási módszerek, korszerű eszközök alkalmazásával fejlesztik az iskolában folyó zeneoktatás minőségét.

Stiblo Anna a zenét szerető, felnőtt, illetve nyugdíjas korosztályokat is segíti, felvállalva kórusok vezetését. 2010-től az érdi Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus vezetője. 2016-ban a kórus Érdikum lett, elismerve addigi eredményeit. 2016 őszén a Szirmok Városi és Pedagógus Női Kar vezetését is átvállalta, megőrizve a kórus sok évtizedes munkáját. Az énekkarok rendszeresen szerepelnek Érd városi rendezvényein.
Stiblo Anna magas szintű zenei kultúrája, tudása és önzetlen szeretete a zene iránt a gyerekek és felnőttek tanításában, a kórustagokkal való foglalkozásban is megnyilvánul. Stiblo Anna immár harmadik éve a Diósdi Gellért Kórus karvezetője.

Forrás: erdmost.hu

Fotó: erdmost.hu és archív

Címkék: Diósd, Dózsa Lajos, Érd, kitüntetések, Stibló Anna