Április 11-én, a magyar költészet kiemelkedő alakja, a Baumgarten- és posztumusz Kossuth-díjas költő, József Attila (1905. április 11., Budapest IX. kerület–1937. december 3., Balatonszárszó) születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. A diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Diósdi Társaskör ez évben immár 15. alkalommal szervezi meg közös versünneplését.

Mint Benkő Judit, a Diósdi Társaskör Egyesület elnöke tájékoztatójából megtudtuk, az idei forgatókönyv kicsit más lesz, mint a korábbiak, hiszen Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára meglepetéssel szolgálnak. A korábbi években a Társaskör versmondói és a vállalkozó kedvű diósdi polgárok zarándokoltak el az iskola valamennyi osztályába, hogy kedvenc verseikből olvassanak, mondjanak el részleteket a gyerekeknek. Az idén együttes versmondást terveznek az intézmény lelkes pedagógusaival: a diákokkal közösen mondanak verset mindkét iskolában, az első és második órában. Méltó, szép ünnepélyen kívánnak maradandó élményt szerezni a tanulóknak és maguknak.

Április 14-én (pénteken) az alsós gyerekekkel együtt Petőfi Sándor Befordúltam a konyhára…, a felsősökkel pedig a költő Pató Pál úr című verse hangzik el. Ezt követően a Társaskör tagjai vonulnak fel a színpadra és mondják el a „születésnapos” költő Szülőföldemen című versét.

Aki szeretne ebben a szép programban részt venni, ahhoz csatlakozni, az a tarsaskor.diosd@gmail.com e-mail-címen, illetve a +36306271708 mobilszámon  jelezheti Benkő Juditnak.

 

Petőfi Sándor:

Befordúltam a konyhára…

Befordúltam a konyhára,
Rágyujtottam a pipára…
Azaz rágyujtottam volna,
Hogyha már nem égett volna.

A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

Tüzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!

Én beléptem, ő rámnézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyúladott.

Pest, 1843. július – augusztus

 

Szintén hagyomány, hogy a midio.hu portál kortárs költőktől kér verset a magyar költészet napja alkalmából. Az idén Sárhelyi Erika, valamint Mohai V. Lajos József Attila-díjas író, költő verseit adjuk közre.

 

 Sárhelyi Erika:

Attila szíve

 Messze tűnt évek távolából
is hallani szíved vacogását,
mi megannyi könyv lapjairól
sinusritmusként fodrozódik át.

És belereszketnek a sorok,
retinámba belekarcol a szó,
ahogy sorsod rajtam átcsorog,
majd összeáll, mint út szélén a hó.

És már együtt vacogok veled,
minden fájdalmad átfázik belém,
s látom, amint tonnányi szíved
egy ágon ringatózik könnyedén.

 

Mohai V. Lajos:

A költő helyzetéről Tőzsér Árpádnak

Mittel úr Pozsonyban a kráter szélére állt, Empedoklész

vascipőjét próbálja. (Előbb a lábbelit Hörderlin viselte már.)

Fénylő láva, a csillagok mása, az aszkézis próbája:

az ilyesmivel várakozni nem érdemes.

 

Csak szócsavarás a fausti látomás, a szembe szökött?

A kérdés örök! Ezen diskurál a költő, mint pórázra kötött

eb, a pozsonyi toronyházak tajtéka között.

 

Mielőtt körötte a talaj elszikesedne, és még gyomos

ligetre se lelne sehol, továbbá minden horizont elmosódna

a végzet sötétjébe érve, látja krétával fölírva az égre:

A költészet órája nem áll meg! A múlt izen, a hajótörött ezt

véli kiolvasni onnan. Másképp szólva: a Mittel úr szívének

oly magasztos bölcseleti líra a letűnő nap árnyékával se pihen,

gyökérzete beszédek végtelen szövétneke:

a szál az orsóról le se pereg.

 

Mert, amit a költő tollba mond, számít, helyzete ez.

Egy kődarab az ég vizébe ejtve, elvegyülve és kiválva,

titkokat kibeszélve, halál-előttiségre a szörnyű kiáltást:

ez adja a költő rangját. Költő: mondj a legyőzetésre nemet!

 

Mittel úr a pozsonyi dolgozószoba kanapéján álmod, szendered.

 

 

Mohai V. Lajos:

A szépség születéséről Villányi Lászlónak

 

A költő tükörszobába költözik, álmok köntösébe

öltözik, születése rangját, léte magyarázatát

anyja neve jelenti mindig jelen időben.

A gyermekkor misztériuma időn kívüli utazás

a szabadkai villamoson: Csillogó alkonycsepp a palicsi tó,

Kosztolányi-Csáth viviszekció. Rejtjelírás.

A képzelet, az elvékonyult ideák mása: gömbölyűség,

Érosz lapozgatása Vivaldi naplójában: vágy.

A költő elnyerhet minden gráciát, szavait a szenvedély itatja át.

 

A költő másik életekbe, szabálytalan örömökbe

álmodja magát, mozdulatlan ölelésekbe:

mert a szépség születésével nem lehet betelni.

*

(Hétköznapi költészet: van úgy, hogy egy hétköznapi levélváltás során is költészetet vélünk felfedezni, miként ez Mohai V. Lajos e-mailje kapcsán is történt.)

 

Levélrészlet 2023

 

Remélem, jól vagy —  és jön a tavasz is!

(A szabadság eljövetelére meg ítéletnapig várhatunk!)

(…)

…nehéz napok járnak – nyilván nem kell részleteznem! E tekintetben tehát én is partvonalon állok. Magam is keresek, kutatok, és hol így, hol úgy járok – most épp sehogy.

K. Z.

midio.hu

Címlapkép: nka.hu

Címkék: Diósd, Iskola, költészet napja, közös versmondás, Petőfi, Társaskör