Február 1-je, a civilek napja alkalmából kötetlen beszélgetésre hívta az Élhetőbb Diósdért Egyesület a diósdi civil szervezetek, alapítványok, egyesületek képviselőit a közösségi házba. A több mint kétórás, jó hangulatú beszélgetésen a résztvevők bemutatták az általuk képviselt szervezetet, majd a város kulturális, közösségi és sportéletével kapcsolatos ötletek, javaslatok, a civil szervezetek közötti együttműködés kérdései kerültek szóba.

Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben jelölte meg február 1-jét a civilek napjaként. Az autonóm módon működő és alulról szerveződő civil szervezetek tevékenységük során együttműködnek a helyi önkormányzatokkal. Kevés olyan területe van az életnek, ahol a civilek ne lennének jelen munkájukkal. A civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte színesebbé és élhetőbbé teszik a lakóközösségek mindennapjait.

A beszélgetést szervező Élhetőbb Diósdért Egyesület képviseletében Makádi Anna köszöntötte az asztal körül helyet foglaló mintegy húsz résztvevőt. Elmondta: a város honlapján (diosd.hu) feltüntetett civil szervezeteket invitálták a beszélgetésre, zömük el is fogadta a meghívást. Korábban rendszeresen megrendezték a településen a Civil Börzét, ami lehetőséget biztosított az alapítványok, egyesületek, klubok vezetőinek a találkozásra, ismerkedésre, bemutatkozásra. „A mostani találkozás az együttműködés lehetőségéről szól. Hogyan lehet nagyobb nyilvánosságot elérni? Hogy lehet, hogy az itt élők viszonylag keveset tudnak az itt működő szervezetek munkájáról? Hogyan tudják a szervezetek segíteni egymást? Ma mi jelenti számukra a legnagyobb kihívást?” – tett fel bevezetőjében néhány megválaszolásra váró kérdést.

A bevezetőt követően a résztvevők kaptak szót, akik röviden bemutatták szervezetüket, beszéltek programjaikról és a közeljövőre vonatkozó terveikről.

A Diósdi Óvodásokért Alapítvány elnöke, Miksainé Varga Krisztina fő feladatának tartja az óvodások segítését, az óvodai körülmények javításához való hozzájárulást. Benti és udvari játékokat vásároltak, számos program megvalósítását finanszírozták, folyamatosan segítik a hátrányos helyzetű kisgyerekeket. Rendszeresen részt vesznek a városi programokon, így a Tavaszköszöntőn. Aktívan és sikeresen pályáznak, támogatókat is sikerült megnyerniük, valamint céljaik megvalósítását nagyban segíti a személyi jövedelemadóból felajánlott az 1%-os támogatás.

A Diósdi Torna Clubot (DTC) képviselő Buda Márton elnök rövid áttekintést adott az egyesületről, illetve a Diósd Sportközpontról. Mint elmondta, mintegy 200 gyerek sportolását szervezik, segítik, ennek ellenére a diósdiak – az érintett szülőkön kívül – alig ismerik a tevékenységüket, illetve a klubház nyújtotta lehetőségeket. Ezen a jövőben aktívabb kommunikációval igyekeznek változtatni. A klubelnök igyekszik minél több szponzori támogatást szerezni, hogy biztosítani lehessen az önkormányzat tulajdonában álló objektum állagmegóvását, felújítását, fejlesztését.

„Reggel 8-tól nyitva van a kapu, be lehet jönni, az edzések délután négy körül kezdődnek. Aki egy picit is érdelődik a sport iránt, besétálhat” – hozta tudtára a teremben ülőknek az információt. Nem csak sportolni lehet itt, hanem különböző foglalkozásoknak is helyet tudnak biztosítani helyiségeikben – természetesen egyeztetett időpontban, amikor ott nincsenek lekötött programok. Legutóbb például a Német Hagyományőrző Egyesület rendezett nagy sikerű kiállítást az emeleti klubszobában.

Schneider Péter (jobbról) a 2015-ben alakult Diósd Városi Sakkegylet képviseletében sporttársa, Kereki Sándor társaságában érkezett a találkozóra – nem messziről, csak a szomszéd helyiségből, ugyanis keddenként itt, a kisteremben zajlanak a partik. Köszönettel veszik, hogy az önkormányzat helyet biztosít számukra. Mint elmondta, korábban, a Covid-időszak előtt aktívabb volt az egylet élete, rendszeresen vendégül láttak ismert sakkozókat, szakembereket. Mostanában, alapvetően anyagi okokból, nem nagyon van erre lehetőségük. Az egylet várja a sakk leendő szerelmeseit, 12 éves kortól fogadják a sakkozáshoz kedvet érző fiatalokat.

2018 nyarán hozták étre a helyi sajtóban korábban már publikáló tagok a Mi Diósdunk (midio.hu) információs, helytörténeti és családi portált. Kiss Zoltán, az Aktuális rovat szerkesztője elmondta: az oldal a helyi és térségi híreken, információkon túlmenően cikkeket, riportokot, publicisztikákat ad közre a fenti témakörökben. A portálon az indulás óta több mint 1200 írás jelent meg, közülük három bekerült (2021, 2022, 2023) a Média a Családért sajtópályázat döntőjébe. Több hírüket, információjukat átvette a térségi, sőt esetenként az országos média is.

Bányai Petra számolt be arról, hogy a csoport időközben egyesületté alakult, állandó programuk a MiDió mesés séta nevű hagyományőrző családi élményséta és kulturális közösségi rendezvény szeptember első vasárnapján, melyet eddig négy alkalommal szerveztek meg. Az egyesület képviselői jelezték a résztvevőknek: készséggel közreadják a civil szervezetek rendezvényeire szóló meghívókat, beharangozókat, illetve a programokról készült beszámolókat.

A MiDió Egyesület bemutatkozását két, nagy hagyománnyal rendelkező diósdi szervezet követte: a Kőhidi Tamás vezette Susato Régizene Együttes és a Történelmi Diósdi Bajvívó Egyesület. Mindkét formáció jól ismert és kedvelt a diósdiak körében. Rendszeresen fellépnek a helyi és a környékbeli rendezvényeken, de országos eseményeken, fesztiválokon is gyakran megfordulnak. A bajvívók vezetője, Erdélyi Gábor elmondta: nagy segítség számukra, hogy az önkormányzat egy műhelynek használható helyiséget biztosított számukra, ahol lehetőségük van a felszerelésük javítására, karbantartására.

A Német Hagyományőrző Egyesület képviseletében Bogó László elnök és Tátrai Antalné kapott szót. Az itt élő sváb ősök életének, mindennapjainak feltárását, bemutatását és átörökítését célul tűző egyesületnek mintegy 80 tagja van, programjaikról rendszeresen beszámolnak a helyi médiában. Az önkormányzat pályázati támogatásán túlmenően egyéb pályázatokon is indulnak, többnyire sikerrel. Az elmúlt években tudatosan fókuszálnak a jövő generációjára, az iskolásokra és az óvodásokra. Részükre tematikus sváb heteket rendeztek, megszervezték a kiállításokon való részvételüket. A többi civil szervezethez hasonlóan a német hagyományőrzők is szoros kapcsolatot ápolnak a város civil szervezeteivel, valamint a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Számos alkalommal rendeznek közösen programokat eddigi partnereikkel, de nyitottak új civil kapcsolatokra is.

Sávoly Tamás, a Postamúzeum Diósdi Rádió- és Televíziómúzeumának muzeológusa amolyan kakukktojásként jellemezte önmagát, hiszen nem egy civil szervezet képviseletében érkezett. Ugyanakkor jelezte: a múzeum egy kincs Diósd életében, amit a jövőben a korábbinál aktívabban be lehetne és kellene vonni a város kulturális életébe. Bár itteni működése óta számos programon vehettek már részt a helyiek (például tematikus napok), számos lehetőséggel lehetne még élni. Mint elmondta, itt őrzik a Nobel-díjas magyar tudós, Békési György biofizikus hagyatékát, melyhez kapcsolódva akár biológia- és fizikaórákat lehetne tartani a múzeumban. Ami tulajdonképpen nem is múzeum, még csak nem is kiállítóhely, hivatalosan raktár a besorolása. Sávoly Tamás és munkatársai azon dolgoznak, hogy ezen a státuson sikerüljön változtatni – amennyiben az objektum kiállítóhely minősítást kapna, lehetőség nyílna a heti háromnapos nyitvatartásra.

„Én vagyok a másik kakukktojás” – kezdte hozzászólását Szamák György, akinek nincs szervezete, csak egy általa létrehozott Facebook-csoportja (Diósd történelme képekben– ismerd meg lakóhelyed). Helytörténészként a település történetéhez kötődő dokumentumok elkötelezett kutatója, feleségével együtt. A különböző levéltárakban általa fellelt dokumentumok nagy része még nincs publikálva (ez különböző tiltások miatt nem is lenne egyszerű dolog). Legutóbbi kincse egy, a székesfehérvári levéltárban fellelt, 1754-es keltezésű dokumentum, amely diósdi lakosok nevét adja közre latin nyelven. Másik büszkesége Diósd 1930-as pecsétje, amit szintén sikerült megtalálnia és rekonstruálnia. Szamák György számos publikálatlan dokumentummal rendelkezik, melyet érdemes lenne nyomtatott formában is megjelentetni. Amennyiben ehhez a vállalkozáshoz jelentkezik támogató, a kutató kész tárgyalni a kiadásról.

„Azért dolgozunk, hogy jó legyen Diósdinak lenni” – kezdte hozzászólását Kiss-Bakucz Orsi, a Facebook-csoportként indult Diósdiak Diósdért Egyesület elnöke. A közösségfejlesztő végzettéggel rendelkező elnök elmondta: számos programjuk fut Diósdon, ők szervezik az iskolások biztonságos közlekedését segítő Zebraőrséget, kortárs filmeket bemutató filmklubot működtetnek, több helyi civil szervezet és intézmény (Német Hagyományőrző Egyesület, Rádió- és Televíziómúzeum) rendezvényihez kapcsolódtak. Országos hatáskörű programokban is részt vesznek, több projektjükért elismerésben részesültek. Az egyesület a diósdi önkormányzatnál nem pályázik támogatásért, ellenben sok egyéb helyen igen. Rendszeresen kapnak adományokat támogatóiktól, valamint ez évtől az 1%-os adófelajánlást is igénybe tudják venni. „Otthonuk” is van, a Présbár befogadta őket. Az egyesület örömmel várja önkéntesek jelentkezését programjaikhoz.

Péter Szilvia a Kortalanok Kulturális Séta és Torna Klubjának vezetője Diósdra költözésükkor kapcsolódott be a helyi közéletbe. Először a kézilabdaklub létrehozásában vett részt, majd sétákat vezetett Diósdon és Budapesten. Ezt követte a gyógytorna, valamint a kulturális rendezvényeken való önkénteskedés. Tagjaikkal rendszeresen részt vesznek a szépkorúak sportfesztiválján. Szilvia számos helyi civil szervezettel van kapcsolatban, így több éve ő vezeti a Midió Egyesület által szervezett mesés sétákat.

Két patinás diósdi civil szervezet is jubilál az idén. Alapítása 25. évfordulóját ünnepli a Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület, amely Orosz Imre, majd Görögné Horváth Katalin vezetésével – a szabadidő hasznos és kellemes eltöltése mellett – elődeink életének, munkájának, mindennapjainak feltárását, megőrzését és továbbadását tűzte ki célul. Számos rendezvény, kiállítás, emléktábla-avatás fűződik az egyesület nevéhez, valamint ők indították útjára a Virágos Diósdért mozgalmat. „Ami előrevisz, az a sok idős ember szeretete” – így indokolta a klub jelenlegi vezetője, Pataki Éva, hogy mi ad neki erőt a mindennapi munkában.

A másik ünneplő civil szervezet a Diósdi Olvasóegylet hagyományaira épülő és örökébe lépő, Wágner Ferenc helytörténeti kutató, egykori alpolgármester alapította Diósdi Társaskör. A 25 éves szervezet munkáját nem szükséges bemutatni, hiszen zenei, irodalmi, népismereti műsoraival, képzőművészeti rendezvényeivel folyamatosan jelen van Diósd kulturális életében. Mint a civil szervezetet képviselő Jókuthy Zoltán elmondta, az egyesület vezetőinek kiváló kapcsolatai révén nagyszerű művészek, színészek, zenészek lépnek fel rendszeresen a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az egyesület helybe hozza a művészetet, megkímélve a diósdiakat a Budapestre utazástól. A programokat és működésüket önkormányzati támogatásból és tagok hozzájárulásából fedezik.

Balassa Zsuzsa a Body&Soul, nők részére tartott tornacsoport képviseletében vett részt a beszélgetésen. Az „amerikai iskola” égisze alatt működő csoportot – az amerikai edző távozása után – vette át Balassa Zsuzsa. A zenés torna ingyenes, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat ingyenesen biztosítja részükre a helyet. Szívesen fogadják azokat a hölgyeket, akiknek segítség a torna ingyenes igénybevétele.

Tavaly ősszel ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Diósdi Gellért Kórus, melyet Lehr Emma képviselt a beszélgetésen. A vegyeskar rendszeresen, legalább évi három alkalommal fellép Diósdon, valamint számos hazai, időnként külföldi meghívásnak tesz eleget. A jelenleg 25 tagú kórus rendszeresen énekel jótékonysági koncerten, tavaly felléptek a Kórusok éjszakáján. A helyi önkormányzati pályázat mellett más, országos pályázatokon is indulnak, valamint a kórustagok is jelentős mértékben hozzájárulnak a műlödési költségekhez.

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2005-ben alakult a magyar népi kultúra iránt érdeklődő lelkes tagokból. Főként környékbeli, mezőföldi táncokat tanulnak, de a Kárpát-medence táncos örökségét is igyekeznek elsajátítani. Mint Bogóné dr. Tóth Zsuzsanna elmondta, rendszeresen fellépnek diósdi és környékbeli rendezvényeken. Legutóbb a diósdi Márton-napi vigasságon mutattak be egy táncjátékot a marosvécsi néptáncegyüttessel. Németországot kivéve felléptek Diósd valamennyi külhoni testvérvárosában. Az önkormányzat próbateremmel és pályázati támogatással segíti a működésüket, ugyanakkor  a tagok is jelentős összeggel járulnak hozzá a fellépőruhák, -cipők, -csizmák vásárlásához. Az együttes szeretettel várja a néptánc iránt érdeklődő, kedvet érzők jelentkezését.

A program végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy egy eredményes, jó hangulatú eszmecsere részesei voltak, amely révén személyesebbé váltak az eddigi kapcsolatok, és amely elősegítheti a továbbiakban való együtt gondolkodást. A cél, hogy a civil szervezetek jobban megismertessék magukat, a működésüket az itt élőkkel, valamint hogy nagyobb számban sikerüljön mozgósítani a diósdiakat a programjaikra.

A fentieken túlmenően néhány konkrét elképzelést, javaslatot is megfogalmaztak a résztvevők:

– célszerű létrehozni egy városi rendezvénynaptárt egy külön weblapon vagy Facebook-oldalon, ahol minden szervezet rögzíteni tudja a programjait, így elkerülhető az egymásra szervezés;

– a különböző programokat a város hirdetőtábláin, illetve a buszmegállókban is lehetne hirdetni;

– javasolják, hogy a Diósdhéjban című havilap térítésmentesen adja közre a civilek programjaira szóló meghívókat, beharangozókat;

– a DTC Sportközpontjának létesítményei – időpontegyeztetést követően – rendezvényhelyszínként szolgálhatnak a jövőben a civileknek;

– az Antenna Hungária Zrt.-vel történő egyeztetést követően a Rádió és Televíziómúzeum is helyet adhat különböző programoknak;

– megfontolandó a Kórusok éjszakája programba való bekapcsolódás, a hozzá csatlakozó egyéb napközbeni rendezvényeket is beleértve;

– a rendezvényhelyszínek bővítési lehetőségének megvizsgálása;

– szponzorok felkutatása és bevonása a rendezvények finanszírozásába.

midio.hu

Fotó: Csősz Katalin felvételei

 

Címkék: 2024, Beszélgetés, civilek napja, Diósd, ötletbörze