Erdélyben és Magyarországon több száz helyen gyúltak őrtüzek október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia Napján. A diósdi székely őrtűzgyújtáson hangzottak el Bereczky Zoltán nyugalmazott református lelkész erre az alkalomra írt alábbi gondolatai (Bereczky Zoltán sajnos betegsége miatt nem tudott személyesen jelen lenni az október 25-i eseményen).

Ebben a szüntelenül változó világban elárasztanak minket a nagyon is jónak tűnő ötletek, hogyan éljünk még kényelmesebben, biztonságosabban, szebben – de egyik sem foglalkozik azzal, hogyan maradjunk meg magyarként s székelyként tartásos, igaz embernek, aki tudja, hogy a legősibb, legkorábbi vagy másképpen természetes műveltség elemeit az összes nemzet közül leginkább a magyar s a székely nép tartotta meg: dalban, táncban, képben, imában… Ha a mi magyar keresztény kultúránk, szabadságunk és életünk elvész, vele fog elveszni az eredeti európai kultúra, szabadság és élet. Nem hagyhatjuk! Nem hiába tudják sokan rólunk, hogy Európa indiánjai vagyunk.

Urunk, Istenünk, Mindenható Teremtő Atyánk!

Hálát adunk az élet csodájáért, hogy részesei lehetünk az életnek.

Hálát adunk a szüntelenül felénk áradó világosságért.

Hálát adunk azért, hogy részese vagy az életüknek, hiszen azt ígérted, hogy szent Fiad, Jézus által soha el nem hagysz minket.

S bár mi ezerszer elhagyunk téged, hála legyen, hogy te – szereteted erejével – megújítasz,

és hibáink, bűneink ellenére mindig életre ítélsz bennünket.

Hálát adunk, mert bátor és nagy ősöket és megtartó múltat adtál nekünk,

adj erőt, hitet és bátorságot mindnyájunknak, hogy nemzetünknek, családjainknak, gyermekeinknek, unokáinknak szabadsága és jövője legyen.

„Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás!

A szentek urának legyen örök magasztalás

Kiben soha nincs elváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás

Tőle fejünkre szálljon áldás!”

Székelyeket, magyarokat vezérlő Istenünk!

A sötétség, a halál, a megsemmisülés útján járunk, de mutass nekünk kivezető utat az élet, a teljesség és a szabadság felé!

Áldd meg a tüzeket lobbantókat körös-körül a Kárpát-medencében!

Áldd meg a korán kelőket, akik Napba nézéssel kezdik az imát!

Áldd meg és tartsd meg templomainkat, régi keresztény hitünket, magyar világunkat!

Óvjad a betegeket és a gyógyítókat, neveddel kezdjék és végezzék a napot!

Áldd meg az édesapákat, az édesanyákat és a gyermekeket!

Áldd meg a fiatalokat erővel, igazsággal, látással!

Áldd meg az öregeket, hogy még el tudják mondani a magukét, s legyen, aki meghallja!

Áldd meg az itthon, otthon, s túl valahol élőket, dolgozókat, imádkozókat!

Áldd meg a székely szabadságért küzdőket, adj nekik bölcsességet, kitartást!

Áldd meg a székely s magyar nemzetet, hogy törvényeidet megtartsák!

Áldd meg a városainkat, falvainkat a székelyek földjén, Erdélyben, mindenütt!

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme,

Az Istennek szeretete,

A Szentlélek ereje legyen és maradjon mivelünk!

Ámen.

Diósd székely autonómia napja

A diósdi őrtűzgyújtók egy része

midio.hu

Forrás: Székelyföldért Társaság FB-oldala

Fotók: KDNP és Frakciója FB-oldal és Dizseri András

Címkék: Diósd, Erdély, Székely Autonómia Napja