A leendő első osztályos gyermekek szüleinek nemcsak arról kell dönteni hamarosan, hogy melyik általános iskolába iratják gyermeküket, hanem arról is, hogy gyermekük hit- és erkölcstant vagy etikát tanuljon szeptembertől. Aki erről nem nyilatkozik írásban, automatikusan az etikaoktatást választja. Az alábbiakban a diósdi iskola pedagógusa Balogh Gyuláné – Márti néni – katolikus hitoktató gondolatait osztjuk meg, segítségül a szülők előtt álló döntéshez. 

A hit- és erkölcstan nem leplezett világnézettel tárja a tanulók elé az erkölcsi véleményét. Segítséget nyújt abban, hogy a fiatalok megismerjék a keresztény hitet. Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk. A hit mindeközben rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk.

Szentírási történetek alapján találkozik a tanuló a konfliktusokkal. Egy példa: erkölcstan órán foglalkoznak azzal, hogy kell a testvérekkel viselkedni. Hittan órán József, Jákob és Ézsau, a tékozló fiú történetén keresztül olyan érzésekkel találkoznak, amit magában is felfedez, és megtanulja megnevezni, megérteni, feldolgozni és kezelni, megkeresi az okokat.

A gyerekek igazi példaképeket kapnak, akik valóban az értékes életre tanítják.

Ismerősek voltak ezek a bibliai nevek? A gyermek lépten-nyomon találkozik keresztény szimbólumokkal (zenében, képzőművészetben, irodalomban stb.). A hittan segíti, hogy ezeket felismerje, megértse. Megismerkedik a keresztény ünnepek tartalmával.

Miért éppen katolikus hittan?

Diósd hagyományosan katolikus település. Ezer éve már itt állt a Szent Szabina-kápolna, ahol Szent Gellért utolsó miséjét bemutatta. A diósdi lakosok nagy része a katolikus hagyományokat követi, felekezettől függetlenül díszítik az utcákat úrnapra, jönnek el éjféli misére.

Diósdon Balogh Gyuláné (Márta) és Ratkayné Szepessy Éva katolikus hitoktatók, mindketten sok év tapasztalatával. Célunk nemcsak az ismeretek közlése, hanem a hitünk megélése. A hittan órán kívül is tartalmas programokon vesznek részt a gyerekek: rendszeresen műsort adnak a Szent Anna Otthonban, a templomban, önkormányzati rendezvényen. Nagyon népszerűek a táborok. Voltunk színházban, korcsolyázni, bubifocizni. Természetesen részt vesznek a liturgiában (pl. adventi gyertyagyújtás). Ezek a programok nem kötelezőek, de mindenki előtt nyitottak.

Az első osztályosok játékosan ismerkednek meg a legfontosabb tudnivalókkal (ima, keresztvetés, Szentháromság, karácsony, húsvét) és bibliai történetekkel. Sokat éneklünk, kézműveskedünk, de helyet kap az élménypedagógia, Kett-pedagógia is. Később lehetőség van szentségekre (keresztség, elsőáldozás, bűnbocsánat, bérmálás) való felkészülésre.

A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az Egyházhoz való tartozás.

Forrás: Diósd Hittan

midio.hu

 

Címkék: Hittan, Iskola, katolikus