Balogh Márta a diósdi iskola pedagógusa, emellett hitoktatóként a katolikus hittanra járó gyerekekkel is foglalkozik. Márti néni nagyböjti gondolatokkal jelentkezik Diósd Hittan nevű oldalán, ezeket osztjuk meg heti összefoglalóban, nem csak gyerekeknek. (A cikksorozat első része ide kattintva olvasható.)

8. Nagyböjt nyolcadik napja

„Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak.” (Mt 7,8)
Az ima ereje hatalmas. Sokszor megtapasztaltam már, hogyha kitartóan imádkozom, az Úr meghallgatja szavam. És persze van, amikor nem. (?) Vagy legalábbis nem az történik, amit én terveztem, hanem az, amit Ő. Mert Ő sokkal jobban el tudja rendezni a dolgokat, mint én. Szerencsére nem a mi vágyaink irányítják a világot. Így hát jobb, ha úgy fordulunk Hozzá: legyen meg a Te akaratod, mert azzal biztos jobban járunk.
Isten ebben példája lehetne a szülőknek is! Sokszor látom, hogy a gyerek kér, és a szülő teljesít. Nem mérlegel, hogy mi a JOBB a gyerekeknek, hanem azt nézi, minek ÖRÜL. És akkor megadja. A gyerek persze nem jár vele jobban, ha nem a korának megfelelő filmet néz, nem olyan játékkal játszik, nem olyan könyvet olvas stb. De legalább örül… Vegyünk példát Mennyei Atyánkról, aki tudja, mire van szükségünk!

9. Nagyböjt kilencedik napja

„Ellenfeleddel szemben légy békülékeny” (Mt 5,25a)
A nagyböjt egy lehetőség, hogy embertársainkkal is rendezzük a kapcsolatunkat. Amikor megbántunk valakit, bocsánatot kérünk, igyekszünk jóvátenni vétkünket. A héten a 3. osztályosokat megkérdeztem, mi könnyebb: bocsánatot kérni vagy megbocsátani. Szinte mindenki azt mondta, bocsánatot kérni. Megbocsátani sokkal nehezebb. Emlékszünk a könyörtelen szolga történetére, aki elvárta az urától, hogy engedje el 10 ezer talentum tartozását, de ő a 100 dénárt is követelte társától. Így vagyunk mi is! Szeretnénk, ha elnéznék nekünk kisebb-nagyobb botlásainkat, de mi sértettségünket évekig, akár egész életünkön át őrizzük, ragaszkodunk hozzá! Mennyire leterhel minket! Mégsem válunk meg tőlük! A nagyböjt egy lehetőség, hogy megszabaduljunk a bennünk lévő haragtól, sértődöttségtől, esetleg bosszúvágytól!
„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek!”

10. Nagyböjt tizedik napja

A héten az igazsággal foglalkozunk. Erre a végére idekerül ez az evangéliumi rész: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket”… Hol van itt az igazság? Aki bántott, azzal tegyek jót? Nem érdemli meg! A válasz nagyon egyszerű: Isten a Szeretet. A harag, a bosszúvágy, a megtorlás biztos nem isteni út, hanem sátáni! Ő a viszály, a szakadás, a hazugság.
Nehéz felülemelkedni sértettségünkön. Pedig Jézus ennek csodálatos példáját adta, amikor a kereszten ellenségeiért imádkozott. Nehéz, de érdemes! Hiszen – ahogy erről már volt szó – ez a bosszúvágy, neheztelés, harag engem pusztít, nekem árt, az én közérzetem rossz tőle! Érdemes minél előbb megszabadulni a rossz érzésektől! Jobb átlépni a szeretet, a béke, a nyugalom oldalára.
„Boldogok, akik Isten útján járnak, és törvényét követik.” (Zsolt 118,1)

11. Nagyböjt tizenegyedik napja

A nagyböjt a lemondások ideje. Lemondunk ételekről, szórakozásról, esetleg káros szenvedélyünkről. Mondjunk le rossz szokásainkról is!
A nagyböjt a bűnbánat ideje is. Ha lelkiismeretvizsgálatot tartunk, és felismerjük, milyen tulajdonságainkon kellene változtatni, most itt a legjobb alkalom! Nem kell több, csak ez az 1 hónap! Ha ebben sikerült megoldani, már kialakulhat egy jó szokás! Persze előfordul, hogy elbukunk, de igyekezzünk jobbá lenni!
Ahogy Laci atya mondta a prédikációban, a nagyböjt az én megújulásomról szól. Nekem, az egyénnek szól. Kis lépésekben kell kezdeni, hogy megszülessen az új ember!
Kezdhetjük talán azzal, amiről a mai evangélium szól: Ne mondjatok ítéletet senki fölött! Lássuk be, a leggyakoribb bűn, hogy mások bűneit megszóljuk, miközben a sajátunkkal nem foglalkozunk! Ne akarjunk Isten helyébe lépni, az Ő joga az ítélkezés! Elég, ha mi szeretjük embertársunkat, bátorítjuk őt a jó úton, és imádkozunk érte!

12. Nagyböjt tizenkettedik napja

Napról-napra próbálunk jobbá lenni, bűneinktől megszabadulni. Ehhez vannak olyan “segítségeink”, amiket sokszor elfelejtünk, nem tartunk szem előtt.
Ahhoz, hogy elinduljak a jobbá válás útján, fel kell ismernem bűnös voltomat. Tudnom kell, hogy min kell javítanom. A nagyböjt jó alkalom egy alapos lelkiismeret-vizsgálathoz.
A bűn mindig könnyebb út, és ezzel a könnyebbségével, egyszerűségével nagyon csábító. Utána könnyen meg tudom magyarázni, hogy miért ezt választottam (természetesen semmiképpen nem én vagyok a hibás).
Vessük le a büszkeséget! Ahogy a mai evangélium figyelmeztet: Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.
Ne a jutalom (üdvösség) lebegjen előttem, hanem a szolgálat, másnak miben tudok segíteni.
Amikor jobb szeretnék lenni, sokszor elfelejtem, hogy van egy nagy segítségem: Isten! Ő mindig drukkol nekem, velem van a nehézségek közepette! Forduljunk hozzá bátran! Imánkban kérjünk erőt, kitartást! Ha elbukunk, Ő nem haragszik, hanem felemel, és segít, hogy újra nekivágjunk. Ő a legnagyobb drukkerünk!

13. Nagyböjt tizenharmadik napja

Tegnap eljutottunk odáig, hogy bátran kérjük Isten segítségét, Rá mindig számíthatunk. Ma még innen is továbblépünk, egy hatalmas lépéssel: bízzuk magunkat Istenre! Ő tudja, milyen utat jelölt ki nekem! Ő ismer a legjobban, ismeri lelkem minden titkát, nem elfogultan, mentegetőzve, mint én teszem, hanem a teljes igazságot! Őrá kell bízni életem! Ha ezt teszem, biztos, hogy a legjobbat hozza ki belőle!
Mit kér tőlem?
Kövessem az Ő szavát! A Szentírásban pontos eligazítást ad, megismerem a válaszokat kérdéseimre. Megtanít, hogyan válhatok jobbá. A mai evangéliumban azt üzeni: Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! Figyeljünk ma, kit segíthetünk, kit szolgálhatunk!

14. Nagyböjt tizennegyedik napja

A nagyböjtben meglelt új életünket bízzuk teljesen az Úrra. Jeremiás próféta is erre bíztat: Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. (Jer 17,7-8) A Szentlélek segít minket, hogy kitartsunk a hitben, és gyümölcsöt hozzunk. Mert a fa gyümölcséről ismerszik meg. (Mt 7,17) Ez a gyümölcs a mindennapokban megmutatkozó cselekedetünk. Ha Isten, a Szentlélek irányít minket, akkor jó gyümölcsöt (cselekedeteket) termünk. Mutassuk meg hát tettben is, hogy az Úrra biztuk életünket, tanúskodjunk Róla cselekedeteinkben.

Keressük ma, miben szolgálhatjuk a körülöttünk lévőket: adománnyal, jó szóval, egy mosollyal, egy kedves, biztató szóval!

 

(Folytatjuk)

 

Fotók: Diósd Hittan Facebook-oldal

midio.hu

 

 

 

 

 

Címkék: Hittan, katolikus, Nagyböjt