Dr. Végh Ferenc vezérezredes a Magyar Honvédség parancsnokaként, vezérkari főnökeként szolgálta a hazát. Aktív szolgálata után, hazánk ankarai nagyköveteként autóbalesetet szenvedett, azóta kerekesszékhez kötött. Könyveket, szakcikkeket ír, előadásokat tart. Optimizmusa, életigenlése – miként az a Honvéd Altiszti Folyóiratnak adott interjú rövid részletéből is kiderül – mindannyiunk számára példamutató.

– Tábornok Úr, Ön a katonai szolgálatot követően, az egészségében jelentkező kihívások ellenére is igen aktívan tevékenykedik a magyar haderő érdekében. Így például elnöke a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Tanácsadó Testületének, valamint számtalan publikációjával fejleszti-orientálja a fiatalabb nemzedéket, alakítja gondolkodásukat. Honnan ez a hatalmas alkotóerő, életenergia?

– Katona vagyok, az is maradok mindhalálig, csupán az állományviszonyom változott. Sajnos a gépkocsibalesetem nemcsak a karrieremet, hanem az egészségemet is derékba törte. Elvem a nyitott, pozitív gondolkodás, optimizmus, életigenlés.

Nem adom fel, nem hagyom, hogy úrrá legyen rajtam a pesszimizmus. Fontos az, hogy mindig cél legyen előttem, amit meg szeretnék valósítani.

Jelszavam a „carpe diem”, azaz szüreteld le a nap, az élet gyümölcseit. Szeretem a természetközeli életmódot, az utazást, kertészkedést, a festőművészetet. Fontos az is, hogy szerető emberek vegyenek körül, akik biztatást adnak. Napi rendszerességgel törekszem testi erőm karbantartására, a kiegyensúlyozott, stresszmentes életmódra. Biztos van még, amit említhetnék, de talán a felsoroltak a legfontosabbak.

Beszélgetés a honvédség altisztjeivel

K. Z.

A Murinkó Attila által készített interjú a Honvéd Altiszti Folyóirat 2019/5–6. számában jelent meg.

Fotók: archív és Sipos Ferenc