Az érzelmeink mindig velünk vannak, körülvesznek – ha akarjuk, ha nem. Érdemes tehát felismerni az érzéseinket, sőt foglalkozni velük, vagyis fejleszteni őket, azaz magunkat. Mára tudjuk, hogy a sikeres, boldog élethez a magas értelmi intelligencia (IQ) kevésnek bizonyul. Felnőttként folyamatosan – akár pótolva – kell dolgoznunk az érzelmeink felismerésén, a reakcióink, viselkedésünk miértjein, vagyis az érzelmi intelligenciánk fejlesztésén.

Szülőként úgy gondolom, a gyermekeknek otthon a szeretett környezetben, egészen kicsi kortól tudatosan is segíthetjük az EQ fejlődését. Számos játék (korábbi írásomból pl.: ÉRZEL-MESE) áll rendelkezésünkre. Most egy játékos gyakorlófüzetet szeretnék bemutatni, mely megkönnyítheti az olykor faggatós vagy nehezen induló beszélgetéseket a gyermekekkel.

érzelmek

Érzelmi intelligencia gyakorlatok, írta: dr. Skita Erika

Színes kis füzet, mesés illusztrációkkal, mely elsősorban hétköznapi szituációkat dolgoz fel. Hatvan oldalon keresztül játékos feladatok segítenek megfogalmazni az érzéseinket, reakcióinkat, s rávilágítanak az érzelmek természetességére, melyek az örömtől a dühön át, a szomorúságig széles térben mozoghatnak.

Ebben a füzetben 5 fő terület kapott szerepet:

1. Érzelmi öntudatosság
Ez a készségünk „felel” az erősségeink és a gyengeségeink felismeréséért. Segít, hogy megismerjük önmagunkat, megfogalmazzuk érzéseinket, s lássuk, vegyük észre ennek hatását gondolkodásunkban, viselkedésünkben.

2. Önmenedzsment
Terveink, céljaink megvalósításához nagy szükségünk lehet önmenedzsmentre. Önmagunk menedzselése nem csak az érzelmeink terén nagy feladat, de viselkedésünk/viselkedésmintáink megváltoztatásában is. A fejezet rávilágít, ha ez a készségünk megfelelően működik, segíthet kordában tartani magunkat egy-egy nehezebb érzelmi helyzetben.

3. Társas tudatosság
E rész hangsúlyozza, hogy az egyén viselkedése közvetlen vagy közvetett hatással bír másokra is. Ide sorolandó az empátia készsége is, melyet nem csak más valaki nehéz helyzetbe kerülése során, hanem hétköznapi eseményeknél, örömteli pillanatoknál is érzünk.

4. Kapcsolati képesség
Ebben a részben az együttműködés készsége mellett a kommunikáció, az aktív hallgatás és a társas nyomásnak való ellenállás kap fő szerepet. Ide tartozik még a problémamegoldás, a segítségkérés- és nyújtás készsége is.

5. Felelősségteljes döntéshozás
Szeretünk szabadon választani, de a döntéseinknek általában súlya és következménye van. Erre igyekszik felkészíteni ez a rész, melyben természetesként jelenik meg a hibás döntés meghozatala is, melyből persze tanulhatunk.

A füzethez tartozik egy kivágható érzelmi kör és dobókocka is, melyen az alapérzelmek szerepelnek. A családunkban mindenkinek készült egy, s próbáljuk a mutatónkat a megfelelő érzelmünkhöz állítani. A gyakorlatok gyermekeknek íródtak, nálunk családi mókaként oldódnak, s felnőttként is izgalmas, átgondolandó válaszok születnek. Ebben a játékban is, minden válasz jó, elfogadható, menete rugalmasan alakítható. A játékos beszélgetések közben számos más élmény, kívánság, gondolat is előkerült.

Körmendiné Szelp Vera

A játékot itt találod. 

Olvasd el Vera korábbi írását is, ha érdekel ez a téma: EQ és IQ, a két testvér

 

Címkék: érzelmi intelligencia fejlesztése, játékos gyakorlatok, közös beszélgetések