Sorozatunkban a Diósdi Krónika 10 évvel korábbi számaiból idézünk egy-egy írást. Az alábbi tudósítás a Marosvécsen (Diósd erdélyi partnertelepülése) megrendezett Erdélyi Helikon írótalálkozók szervezőjének kitüntetéséről számol be.

A Naprózsafa táncegyüttes tagjai Marosvécs főutcáján

Szeptember 20-án Magyar Örökség-díjjal tüntették ki posztumusz báró Kemény Jánost, Diósd partnertelepülésén, az erdélyi Marosvécsen rendezett Erdélyi Helikon írótalálkozók szervezőjét, házigazdáját – tájékoztatta a Diósdi Krónikát Kemény Endre, a kitüntetett unokája. A Magyar Tudományos Akadémia épületében, szeptember 20-án, az idén immár harmadszor került sor a Magyar Örökség-díj átadására. Ez alkalommal a kitüntetettek között szerepelt báró Kemény János is, aki a két világháború közötti erdélyi irodalom és kultúra terén betöltött szerepéért kapta az elismerést. A díjátadó ünnepségen Korbuly Péter, a Magyar Rádió volt főbemondója egy részletet olvasott fel Kemény János: „A havas dicsérete” című novellájából, majd Adamovits Sándor, a Helikon–Kemény János Alapítvány Kuratóriumának elnöke méltatta a díjazottat. Végül a posztumusz díjról szóló oklevelet és az aranyjelvényt, Kemény János egyetlen élő fia, Kemény Miklós, valamint Kemény Endre és Kemény Zsigmond, az író unokái vehették át.

Ez a két helységnévtábla fogadja a Marosvécsre érkezőket

Ezen a napon, a Magyar Örökség kitüntető címet bizonyító oklevelet és az aranyjelvényt, Kemény Jánossal együtt a Ghymes együttes, Szarka György kolozsvári honismereti vezető, Rónay György költő, író, műfordító, irodalomtörténész, Schultheisz Emil orvostörténész, Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító, esszéíró, valamint a Szentendrei Művésztelep képviselője is átvehette.

A kitüntetést azoknak a magyar személyeknek vagy csoportoknak ítélik oda, akik/amelyek hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, egészében a magyar társadalom erkölcsi, szellemi és életminőségének felemeléséhez. A kitüntetettek alkotják a „Magyarság Szellemi Múzeumát”.

Kemény János síremléke

A Kemény János Emlékházban

A Magyar Örökség-díjat állampolgári javaslatok alapján titkos szavazással ítéli oda a bírálóbizottság, melynek tagjait semmilyen érdek vagy politikai meggondolás nem vezérli a döntések meghozatalakor, egyedül a felmutatott teljesítmény társadalmi, szellemi és erkölcsi értéke.

A  díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma 1995-ben hozta létre. A bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc volt, 2000-től pedig Hámori József akadémikus.

Esetenként hét díjazott neve kerül be az Aranykönyvbe, melynek a Magyar Örökség-díjakat tartalmazó első kötete a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.

Wass Albert sírja

Kemény János emléktáblája egykori kastélya falán

(Diósdi Krónika, 2008. október)

A kiemelt fotón: Így várták a diósdi delegációt az egyik vizit során

midio.hu