1993 tavaszán alakult meg az Érd- és Térsége Víziközmű Kft., mely térségünk vízellátását biztosítja. A jubileum alkalmából a cég és a tulajdonos önkormányzatok (Diósd, Érd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint) képviselői tartottak egy kis zártkörű ünnepséget (lásd címlapképünket), melynek keretében a vállalat székhelyén, a Dunaparti Vízműtelepen nosztalgiát idézve felavattak egy régi nyomós kutat, ezzel megemlékezve a kezdeti időkről, amikor minden településen számos ilyen kút adott vizet azoknak az embereknek, akiknél a lakásban még nem volt bekötve a víz. A vállalat 30. születésnapja alkalmából dr. Újházi Miklós, a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője írt cikket a Zámori Hírek 2023/4. számába, melyet alább közreadunk.

Az előzményekről

1993 tavaszán jelentős események zajlottak térségünkben. A vezetékes ivóvíz-szolgáltatást biztosító megyei céget darabokra szedték. Pest megye Alföldi részének önkormányzatai voltak a kezdeményezői annak, hogy a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat szűnjön meg. Lépésüket azzal indokolták, hogy az egységes megyei vízdíj az ő területeiken (Cegléd, Nagykőrös és környéke) indokolatlanul drága, mert az azt megalapozó költségek a dimbes-dombos Budai részek, valamint a cserháti, börzsönyi települések miatt magasak. Hosszadalmas tárgyalások eredményeként a jól működő vállalat üzemmérnökségenként szakadt részekre. Természetesen az ivóvíz-szolgáltatás biztosítása nem maradhatott abba, így mindaddig a PVCSV látta el a feladatot, amíg az új szolgáltató egységek létre nem jöttek.

Mivel az ivóvíz-szolgáltatás az önkormányzatok kötelező feladata volt, és a megszűnő vállalat vagyona szintén önkormányzati vagyon volt, két út kínálkozott. Az egyik, hogy az önkormányzatok a kapott vagyont valamely regionális állami tulajdonú vízmű használatába adják, vagy közszolgáltató céget hoznak létre a szolgáltatás biztosítására, a vagyon működtetésére. Az Érdi Üzemmérnökség területéhez tartozó települések végül úgy döntöttek, hogy kft-t alapítanak. Az Érdi Üzemmérnökség osztható vagyonát törvény alapján az adott települések kapták meg, a megszűnő vállalat üzemmérnökségi szintű, de fel nem osztható vagyonát pedig osztatlan közös tulajdonba adták az érintett önkormányzatoknak.

Az ivóvíz nagy kincs

Így született meg 1993 tavaszán az Érd- és Térsége Víziközmű Kft. A cégbejegyzés ugyan csak június 22-én történt, de a feladatot már előtte is folyamatosan ez a társaság látta el. A kezdeti időkben nemcsak a vagyon és a cég volt az önkormányzatoké, de 2011-ig a szolgáltatott víz és a szennyvíztisztítás árát is az önkormányzatok voltak jogosultak megállapítani. Harminc évvel ezelőtt a jogszabályi környezet és az aránylag fiatal közművek, ha nem is ideális, de megfelelő alapot biztosítottak egy jól működő szolgáltatás biztosítására. Aránylag fiatalt mondok, hiszen például a pusztazámori vízrendszer ’77–79 között épült ki véglegesen Sóskúttal, Tárnokkal együtt, ideértve a három település ellátásához szükséges, de Érd településen kiépített fejlesztéseket is (kutak, vezetékszakaszok).

Tehát a cégalapítás pillanatában egy körülbelül 15 éves közműrendszert kapott a falu tulajdonba, megfelelő műszaki háttérrel és létszámmal. Ezt azok a zámoriak tudják igazán értékelni, akik már itt éltek abban az időben, amikor saját telken lévő vagy utcai fúrt, ásott kutakból vitték haza az ivóvizet kannában, vödörben. Az eltelt 30 évben nagyon sok minden változott, és nem mindig előnyére. A vízvezeték és a műtárgyak állapota romlott, hiszen öregedtek. A 12 éve változatlan vízdíjak nem ösztönzik az embereket a takarékosságra, így a folyamatosan magas szintű fogyasztás miatt a vízmű gazdálkodása egyre nehezebb, a szükséges nagyarányú felújításokra maximum az önkormányzat által adott pénzből futja, pedig a közműrendszer már közel ötvenéves.

A zámori szolgáltatás 1998-ban kiegészült a szennyvíztisztítóval, így az ÉTV Kft. nem csak ivóvizet szolgáltat nálunk, hanem a keletkező szennyvizet is megtisztítja. A csatornadíjak esetében ugyanaz a helyzet, mint a víznél, a jelenlegi dologi és bérköltségek fedezeteként egy 12 évvel ezelőtti díj kellene hogy szolgáljon. Talán nem meglepő, ha leírom: nem ad fedezetet a felújításokra, így minden felújítást az önkormányzat egyéb bevételeiből kell megpróbálni finanszírozni, különös tekintettel arra, hogy nagyjából hét éve nincs kisközségi tisztítók felújítására, korszerűsítésére elérhető pályázati támogatás. Ráadásul a szolgáltatók 10 éve már adót is fizetnek a használt vezetékek után, persze nem az önkormányzatoknak, hanem az államnak. Csak viszonyításként: Zámoron 1000 liter egészséges ivóvíz díja kevesebb, mint egy zacskó 70 grammos chips ára; 1000 liter után számított víz- és csatornadíj alig több mint egyetlen zacskó 150 grammos chips ára, kevesebb, mint 4 db óriás Túró Rudi, és valamivel kevesebb, mint a legolcsóbb cigarettából egy doboz. Belátható, hogy ez nem éppen korrekt ár/szolgáltatás arány. A klímaváltozás egyre gyorsulóbb ütemben rúgja ránk az ajtót. Az ivóvíz nagy kincs – és belátható időn belül mérhetetlenül nagy kincs lesz. Becsüljük meg és vigyázzunk a vízre, ne pazaroljuk!

Köszönet és elismerés a cég dolgozóinak

Az elmúlt évtizedekben az ÉTV Kft. induló létszáma jelentősen megcsappant. Nagyon sok önkormányzat, különösen az üzemmérnökség északi részén, kivált a cégből, hiszen mindenki kereste a jobb és olcsóbb megoldásokat. Így mára Diósd, Érd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint önkormányzatai maradtak tagként, és a cégben kisebbségi tulajdonos még a Veolia Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek. Három évtized egy ember életében is nagy idő, gyorsan változó világunkban egy cég életében is komoly „életkor”.

A cég és az önkormányzatok képviselői által tartot zártkörű ünnepségen a Dunaparti Vízműtelepen felavattak egy régi nyomós kutat, ezzel megemlékezve a kezdeti időkről, amikor minden településen számos ilyen kút adott vizet azoknak az embereknek, akiknél a lakásban még nem volt bekötve a víz. Mert az igaz, hogy a vízvezeték a ’70-es években épült, de körülbelül 20 év kellett hozzá, hogy minden háztartásba bekössék a vizet. Az utcai nyomós kutak Zámoron nagyjából 2000 körülre váltak feleslegessé, használaton kívüli utcabútorrá.

A magam részéről úgy gondolom, hogy van értelme és indokoltsága ünnepelni a 30 évvel ezelőtti alakulást. Most, amikor a világ számos pontján alig jut embereknek egy-két liter egészséges ivóvíz egy napra, mi, köszönhetően a vízművek szolgáltatásának, ivóvízben mosdunk, azzal mosogatunk, mosunk, sőt (szörnyű kimondani) ivóvízzel locsoljuk növényeinket. Magyarországon a mai napig is vannak olyan települések, ahol például az arzéntartalom az egészségre káros mértékben van jelen az ivóvízben. Az, hogy kinyitjuk a csapot és folyik belőle az egészséges ivóvíz, lehúzzuk a wc-t, és a díjfizetést leszámítva nincs gondunk a szennyvíz kezelésével, az elsősorban ennek a 30 éves cégnek köszönhető. Azoknak a dolgozóknak, akik közismerten nem a legmagasabb bérért végzik munkájukat, de ha hibát kell elhárítani, akár éjszaka, felpattannak a munkagépekre és teszik a dolgukat.

Még egyszer köszönet és elismerés illeti a vízművek összes dolgozóját azért, hogy kényelmes életet biztosítanak térségünk lakóinak!

Dr. Újházi Miklós

midio.hu

Címlapfotó: ÉTV Kft.

Illusztrációk: Az ÉTV Kft. gyermekrajzpályázatának díjazott munkái

 

Címkék: 30. születésnap, ÉTV Kft., víz