A Dachaui magyar katonakarácsony 1945-ben című írás szerkesztésekor – melyet itt, a midio.hu-n is megjelentettünk – levelet írtam a cikk szerzőjének, dr. Töttős Gábornak, hogy illusztrációt kérjek tőle az írásához. Fotókat ugyan nem kaptam, ellenben egy szívmelengető történetet igen.

Töttős Gábortól azt kértem, küldjön ez írásban szereplő Híradó című hadifogolyújság címlapjáról egy fotót. A szerző válaszában leírta: az 1990-es végén vetette papírra a fenti sorokat, majd publikálta az írást a Tolnai Népújságban. Azt követően a Híradót felajánlotta az Országos Széchényi Könyvtárnak, de nem kapott rá választ. Így az újságot az igazolvánnyal és egyéb irataival együtt „nyugdíjba vonulásomkor 30 dobozba raktam, majd elvitettem egy raktárba. Reménytelen, hogy megtaláljam…”.

A dachaui koncentrációs, majd hadifogolytábor napjainkban

Eddig a rossz hír, de van jó is. Töttős Gábor a közelmúltban levelet kapott a cikkben szereplő egyik személy unokájától, Undi Barnától, a Pécsi Egyházmegye hittanárától. Ebben leírja, hogy családfakutatás közben bukkant rá az interneten a Tolnai Népújság 1990. december 23-i számában a Dachaui magyar karácsony 1945-ben című cikkre. Az írásban meglepetten olvasta nagyapja, dr. Csutorás Pál orvos nevét. Undi Barna emlékei szerint középiskolás volt, amikor nagyapja említést tett a fogolytáborbeli életről. Elmondta, hogy mielőtt hazajött volna a hadifogságból, a legutolsó nagyobb tette az volt, amikor kalandos úton, de sikerült a karácsonyi újság sokszorosításában segédkeznie egy fogolytársával.

Dr. Csutorás Pál orvos

„Akkor, amikor ezt mesélte a kályha mellett, 1988. december első felében, csillogó szemekkel hallgattam. Időközben nagyapám elhunyt, iratai, emlékei rám maradtak. Köztük az a kép, melyen a cikkben szereplő leírásnak megfelelő épület és kápolna ceruzarajzzal és tussal van ábrázolva, valamint a távozás dátuma is egybevág az írás tartalmával. A készítők Balázs Antal Ívó és Bodó Imre Január, mindketten örökfogadalmas ferences testvérek. Nevezett ferences testvérek papként Erdélyben teljesítettek szolgálatot.”

A dr. Csutorás Pálnak írott emléklap borítója

Az emléklap belülről

Levélben kértem Undi Barnát, járuljon hozzá, megoszthassam az olvasókkal szeretett nagyapjával kapcsolatos emlékeit. Így válaszolt: „Természetesen. Anyai nagyapám, dr. Csutorás Pál orvos (1910–1989) egyeneságon legidősebb élő férfi leszármazottjaként emléke, továbbá a rászoruló betegek, rabtársak, valamint a nemzet iránt tanúsított szolgálata előtt tisztelettel hajtok fejet.”

 Kiss Zoltán

midio.hu

Illusztrációk: Undi Barna családi archívuma és HAF 2021/6. Címlapkép: Karácsonyi üdvözlőlap

(Az írás a Honvéd Altiszti Folyóirat 2021/6. számában jelent meg.)

 

Címkék: Dachau, dr. csutorás Pál, hadifogoly-újság, Undi Barna