A Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület január 11-én (pénteken) 17 órakor, a közösségi ház nagytermében rendezendő programjára dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagyot (PhD), háborús hadműveleti szakértőt, c. egyetemi tanárt, a Zrínyi Kiadó vezetőjét hívta meg. A nyugállományú tábornok „Magyar katonák a nagyvilágban tegnap, ma és holnap” címmel tart – a diósdiak málenkij robotra hurcolásához, valamint az első világháború befejeződéséhez és a második világégés kitörésének évfordulójához is kötődő – előadást, mely után válaszol a résztvevők kérdéseire. Minden – nem csak klubtag – érdeklődőt szeretettel látnak a szervezők a programon. Isaszegi János ny. vezérőrnaggyal beszélgettünk indulásáról, katonai pályája állomásairól és jelenlegi munkájáról.

Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy Magyarország délkeleti csücskében, Mezőhegyesen született. A viharsarki általános iskolás évek alatt, a nagyszülői várakozások szerint, a papi pálya lehetősége foglalkoztatta. A makói középiskolás évek alatt először jogásznak készült, majd a budapesti „Közgázról” álmodozott, végül mégis a katonai pályát választotta. Négy évtizedes katonai szolgálata alatt közelről megismerte a jutai dombokat és a nyírteleki homokalapot éppúgy, mint a minisztériumi, vezérkari irodákat. Tanult idehaza és külföldön, Keleten és Nyugaton, koptatta az egyetemi iskolapadokat katonai és polgári intézményekben egyaránt.

Isaszegi tábornok ma is rendszeresen tart előadásokat

Előadásokat tartott és tart ma is a világ számos országában. Személyes ismeretségen alapuló kapcsolata alakult ki missziós beosztásaival járó feladatai okán több ország állami, katonai és ipari vezetőivel. Becenevén, egyszerűen csak „Isa”-ként szólítják Ukrajnában, az USA-ban, Kazahsztánban, Japánban, Salvadorban, Spanyolországban és még vagy tucatnyi országban. Hadműveleti szakértőként otthonosan mozog tv- és rádióstúdiókban, de a napjainkban a Zrínyi Kiadó vezetőjeként is gyakran szerepel a médiában. Barátai és tisztelői szerint „igazi” katona, magával ragadó, dinamikus, nagy tudású, több nyelvet beszélő, világot látott katonaember. Azon magyar főtisztek, tábornokok egyike, akik a világ forrongó területein, vezető katonaként szolgálták a béke ügyét, elősegítették a lokális háborúk megszüntetését, a megteremtett béke fenntartását.

– Tábornok úr, ön már mezőhegyesi kisgyerekként is a katonai egyenruháról álmodozott? Milyen útravalót adott a szülői ház a későbbi katonai pályához?

– Általános iskolás koromban még igen gyakran és rendszeresen jártam templomba, beöltözött ministrálást végeztünk kis társainkkal együtt, az ezt megörökítő fényképeket őrzi a szülői album Mezőhegyesen. Az egyik szeretett nagymamám álmaiban és terveiben leendő kispapként szerepeltem, de az iskola 8. osztálya során másképp döntött az élet, s vége lett egy korszaknak. Az iskolában nem mindig voltam mintagyerek, s akkor még előfordult az „apád küldte csomag”, amit egyik másik tanárom rendesen alkalmazott, nevelési célzattal, talán sikeresen. A szülői ház a tanulás szeretetét, a szorgalmat és a kitartást, a jobbra és többre vágyást, a kötelességtudatot, a föld és a természet szeretetét, valamint a mások tiszteletét adta alapnak – de édesanyám szerint az apai nyakasságból is jutott, ezt nem tagadhatom. A fizikai állóképesség alapjait már akkor sikerült lerakni a sport és a mozgás szeretetével, ami a labdajátékoknál jelentkezett elsősorban, főleg a foci és a pingpong voltak a kedvencek. A családunkban a felmenőim között nem volt hivatásos katona, a testvéreim viszont rendesen leszolgálták a maguk teljes sorkatonai időszakát Szegeden és Kecskeméten. Egyikük sem dicsért meg, amikor megtudták, beöltözni készülök.

– Miért éppen Kijevben kezdte meg a katonai felsőfokú tanulmányait? Hogyan telt a hosszú, hatéves tanulmányi idő, hogyan bírta a kemény ukrán telet?

– Amikor a katonai főiskolára a jeles érettségivel jelentkeztem, a sikeres felvételi után kaptam egy elég ravasz kérdést, amit máig sem tudom, miért nem egyenesen kérdeztek meg: „Kimenne-e egy évre a Szovjetunióba tanulni?” Hazautaztam szüleimhez, megbeszéltük, s némi sírás és féltés után elengedtek. Csakhogy, amikor másnap visszatértünk a budapesti katonai kollégiumba a személyi beszélgetés folytatásához, ott azzal fogadtak, hogy nem egy, hanem hat évre kell elutazni Kijevbe… Hát, ez akkor nagyon keményen hangzott, főleg azzal a megkötéssel, hogy ezúttal már nincs lehetőségem megkérdezni a szüleimet. Igent mondtam, amiben a tanulás lehetőségén túl az is motivált, hogy itt nem nekem kellett „beruháznom”, hanem engem öltöztettek be. Jó tanulás esetére még szép ösztöndíjat is ígértek, amit meg is tartottak, szerencsére. A katonai tanintézettel nem volt baj, kiválóan végeztem el a katonai egyetemet, a kemény hideget is elég jól bírtam.

– A kiválóan végzett tisztek akkortájt maguk választhatták meg első szolgálati helyüket. Így történt ez az ön esetében is?

– Már a csapatgyakorlatra hazautazva Szeged, Szolnok, Kecskemét helyőrségeket jelöltem meg, azonban nem jött be az elképzelésem. Engem, a viharsarki katonát Jutára, a somogyi lankákra, Kaposvár mellé küldtek, az „Ismerd meg hazádat” mozgalom jegyében. Viszont bevallom, nagyon is megtetszett a táj, jó volt a jutai csapat, s a később repülőbalesetben meghalt Nádasi Frici bácsi is sokat segített a szakmai fejlődésemben. S a borospincés készültséget is itt ismerhettem meg, ami megalapozta a magyar bor szeretetét. Amikor már a friss főhadnagyi váll-lapokkal és világmegváltó tervekkel díszelegtem, s hozzászoktam a dunántúli dombok hangulatához, akkor valamelyik nagy embernek beugorhatott a kérésem az Alföldről, mert nemsokára módosítottak. A változatosság jegyében most Magyarország északkeleti csücske, Nyírtelek következett, mely helyőrségről, őszintén bevallva, azelőtt elég keveset hallottam.  Jöttek hát a szabolcsi évek, nyíregyházi lakással, sok-sok utazással, hiszen egy-egy szülőlátogatásos hazautazáshoz háromszor is át kellett szállni a vonaton. Őszintén mondom, megszerettem az akkoriban eléggé lesajnált országrészt, az ottani emberek igazán baráti természetét, a munkához való jó hozzáállásukat, a táj szépségét, tiszteltem a kitörési vágyukat. A nyírteleki bázison remek közösség volt, nagyon sok szakmai lehetőség, kulturális és sportprogram kínálkozott. Nyíregyháza pedig egy szépen fejlődő és jó hangulatú városként kellemes környezetet adott egy kezdő családnak s egy fiatal tisztnek.

 – Egy katonatiszt életében nem kevés időt, nyolc kerek esztendőt töltött itt.

– Ebben annak is része volt, hogy a munka mellett tanulni is engedtek, ez pedig nagy lehetőséget adott nekem is a kitörésre. Ezúttal egy civil egyetemet ismerhettem meg közelről, a miskolci nehéziparit, ahol szakmérnökként végeztem. Még Nyírtelekhez tartoztam, amikor már a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem lépett elő „céltanintézetté”, ahol a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakos szakközgazdászi végzettséghez, majd évekkel később, már budapesti beosztásomban az egyetemi doktori vizsgák sikere érdekében bővítettem ismereteimet.

– A vidéki élet után a fővárosba szólította a szolgálat. Könnyen ment a hivatali jellegű munkára történő váltás?

– Nem nagyon kellett az irodista élethez hozzászoknom, mert budapesti beosztásaimban is folytatódott a hosszú, évi átlagban 160 napos szolgálati távollét. Szerencsés voltam, ugyanis parancsnokaim, elöljáróim itt is támogatták a munka melletti tanulási kéréseimet, az egyetem melletti angolnyelv-tanulást, valamint engedélyezték a hazai és külföldi tanfolyamokon való részvételemet.

– Hamarosan újabb döntés előtt állt, felkérték a Hadiipari Hivatal vezetésére.

– … amire csak a másodszori hívás után mondtam igent, nyelvtanulási elfoglaltság miatt. Ekkor, 1994-ben kezdődött a honvédségben egy újabb reformfolyamat, ezért is örültem a felkérésnek.

– 1995 meghatározó esztendő az életében. A boszniai helyzet miatt ekkor indult be a boszniai az amerikaiak vezette NATO-gépezet, és önt összekötő tisztnek jelölték ki.  Hogyan lett az eredetileg néhány hónapos vezénylésből három év?

– Még 1994 decemberében, nagyon titkolózva, létrehoztak egy hattagú amerikai–magyar munkacsoportot: feladatunk az akkor még ENSZ-zászló alatt zajló UNPROFOR- békeműveletekbe, továbbá a volt Jugoszlávia területén zajló válság és háborúskodás megszüntetését szolgáló majdani műveletekbe való amerikai bekapcsolódás előkészítése volt. 1995. január 4-től több hónap munkával elkészítettünk egy olyan adatbázist, amely rendkívüli módon segítette a még az évben beindult IFOR- (Implementation Force – Megvalósító Erők; a daytoni békemegállapodás megvalósítására létrejött erőket nevezték így) műveletekhez az amerikai és más nemzetközi erők felvonulását, állomásoztatását és tevékenységét Magyarországon, Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában. A munka során szoros személyes munkakapcsolatom alakult ki vezető amerikai tábornokokkal és diplomatákkal. Amikor 1995 őszén az amerikai erők főparancsnoksága magyar összekötő tábornokot vagy főtisztet keresett a főparancsnok, J. Abrams tábornok mellé, kézenfekvő volt a személyem. A vezénylésem a USAREUR FWD HQ (US Army Europe, Forward HQ) előretolt főparancsnokságra először félévre szólt. Végül is három év IFOR/SFOR-tevékenységet jelentett számomra, idehaza Taszár–Kaposvár–Kaposújlak–Juta térségében, míg délen Horvátország és Bosznia-Hercegovina szép tájainak és lepusztított falvainak látványával, évi 150 ezer kilométer autózással, valamint helikopterezéssel. Rengeteget tanultam a műveletek során a 31 ország katonái mellett. Büszke voltam és vagyok ma is mindarra, amit az IFOR/SFOR/EUFOR-erők magyar missziós katonái Boszniában tettek. Katonatársaim 1996–2002 között a műszaki egység katonáiként, valamint törzstisztekként szolgáltak, míg 2002–2004-ig katonai rendfenntartó egységként tevékenykedtek, valamint szállító alegységként dolgoztak Bosznia útjain. 2004 óta az EU-vezetésű erőkben szolgálnak magyar katonák, a Bosznia-Hercegovina békés újjáépítéséhez szükséges stabilitás biztosításához járulnak hozzá a helyi biztonsági erők kiképzésével.

Fotóösszeállítás az életpálya állomásaiból

– A következő meghatározó életszakasz kezdete a 2000-re évek első dekádjára, az iraki háború lezárulásának időszakára tehető. Ön egyik meghatározó parancsnoka lehetett a bagdadi főparancsnokságon szolgáló nemzetközi törzsnek. Hogyan került ki 2003 nyarán Irakba, mi késztette arra, hogy belevágjon ebbe az újabb misszióba?

– Az Irakban zajló eseményekről hivatalból volt tudomásom, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Hadműveleti Központ parancsnokaként rálátásom volt a háborút megelőző fejleményekre, a 2003. márciustól beindult hadműveletek alakulására. Az állami és katonai vezetés részére naponta elkészítettük a várható műveletek előrejelzését és a megtörtént események értékelését. Amikor a háború hivatalos befejeződése (2003. május 1.) után az USA vezetése felkérte a nemzeteket, hogy az iraki stabilizáció megteremtéséhez a koalíció tagjaként csapatképességekkel járuljanak hozzá, vélelmeztem, hogy Magyarország is csatlakozni fog a floridai Tampában lévő US CENTCOM Parancsnokság által irányított iraki biztonsági, stabilizációs műveletekhez. Így is történt, az Országgyűlés egy 300 fős kontingens Irakba küldéséről döntött. Ennek részeként 2003 augusztusában a 292 fős MH Szállító Zászlóalj települt a történelmi Babilon tartományhoz tartozó al-Hillah városban lévő Camp Charlie bázisra, 7 fő pedig törzstisztként kezdte meg tevékenységét az Többnemzeti Közép-Dél Hadosztály (MND-CS) babiloni parancsnokságán. Egy névre szóló kikérő alapján Bagdadba, a Többnemzeti Összhaderőnemi Erők Hadműveleti Főparancsnokságára (CJTF-7 HQ) kerültem, nyolc vezető tábornok, hat amerikai és egy brit mellé. Ez nagy megtiszteltetés volt a Magyar Honvédség részére, s egyúttal egy határtalan nagy lehetőség és szakmai kihívás egy magyar katonának. Első kézből követtem a valós háborús hadműveleti tevékenységet és részt vettem a Koalíciós Erők hadműveleti főcsoportfőnökének helyetteseként, később a koalíciós hadműveletek főnökeként, majd a misszióm utolsó szakaszában két hónapon át a főparancsnok stratégiai koalíciós helyetteseként. Voltam ugyan más misszióban évekkel korábban, de egyrészt a környezet, másrészt a valós háborús helyzet átélt eseményei miatt ez a misszió nem volt hasonlítható az eddigi tevékenységemhez.

– Milyen konkrét feladatai voltak iraki szolgálata idején?

– Az OIF Iraki Szabadság Hadműveletben résztvevő 157 ezres koalíciós haderőt Bagdadból irányító főparancsnokságon szolgálva rendesen megismerhettem a hadszínteret, az ellenséget és a koalíciós erők képességeit is. Rendszeresen Irak különböző helyszínein egyeztettem a parancsnokokkal, esetenként járőröztem a katonákkal, segítettem rendezni a hadműveletek tervezése és végrehajtása során előforduló nemzeti és nemzetközi problémákat, közvetlen kapcsolatot tartva ezért a koalíciós országok katonai vezetőivel is.

Irak, sajnos, 2014–2015-ben megint a nemzetközi figyelem középpontjába került. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által 2014–2015-ben Szíriában és Irakban elkövetett területfoglalások és embertelenségek, valamint az Iszlám Államra való utalásokkal világszerte végrehajtott véres cselekmények okán – az iraki kormány kezdeményezésére és az ENSZ felkérésére – az USA vezetésével nemzetközi koalíció szervezése kezdődött meg Irak területén végrehajtandó, a terrorszervezet elleni katonai összhaderőnemi fellépés érdekében. Magyarország kormánya kezdeményezte országgyűlési határozat elfogadását az Iszlám Állam elleni észak-iraki, „Kurdisztán” Autonóm Területen induló koalíciós hadműveletekben való magyar katonai szerepvállalásról. A határozati javaslat 150 fős (váltási időszakban 300 fős) magyar katonai kontingens műveleti részvételéről szólt, az észak-iraki Erbil (Irbil) város melletti koalíciós bázison tevékenykedve.

Joseph Dunford (balról) és James Mattis (jobbról) tábornokokkal Budapesten (utóbbi jelenleg – még – az USA védelmi minisztere)

– Vezérőrnagy úr, aktív katonai pályája utolsó időszakában a katonai oktatás-képzés feladataiból is kivette a részét.

– Így igaz, 2007 februárjában a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnöke 2007 februárjában bízott meg azzal a feladattal, hogy vezessem a szentendrei központi kiképző bázis létrehozásával kapcsolatos előkészítő munkát, majd kinevezett a Magyar Honvédség életében meghatározó – kiképzéssel, át- és továbbképzésekkel foglalkozó – szervezet élére. Egyúttal miniszteri felhatalmazás alapján gyakoroltam a szolgálati elöljárói jogkört is a szentendrei, MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola felett.  2007. július 1-jével foglaltam el új beosztásomat, amelyben bázisparancsnokként feleltem a szerződéses legénységi állományú katonák, valamint a tiszt- és tiszthelyettes-hallgatók alapkiképzéséért, továbbá a tiszthelyettesek alap-, kiegészítő-, szakmai-, vezetői-, cél- és nyelvi felkészítéséért, oktatásáért, kiképzéséért. Csapattársaimmal együtt igyekeztem elkötelezetten élő és szolgáló, profin gondolkozó, bevethető katonákat nevelni a fiatalokból, erősíteni a közös teherviselés elvét-gyakorlatát és fejlődésigényét a már huzamosabb ideje a honvédségben szolgálóknál, egyúttal aktív toborzást folytatva a kistérségben. Rend, fegyelem, bajtársiasság – ezek voltak akkor is az iránymutatóim a katonatársaim számára is.

– A szolgálat – akkori törvények szerinti – felső korhatárának elérésekor, 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezték, ám az egyenruhás világtól nem vált meg. 2010 novemberében egy új szakterületre sodorta az élet, azóta vezeti a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Nonprofit Kft. Könyv- és kiadványszerkesztőségét, régi-új megnevezésével a Zrínyi Kiadót.

– Valóban, könyvkiadással, legalábbis hivatásszerűen, katonai pályám során még nem foglalkoztam. Viszonylag rövid idő alatt sikerült elsajátítanom a kiadói szakma alapjait, így nem volt akadálya annak, hogy – korábbi katonai-szakmai tapasztalataimra is támaszkodva – munkatársaimmal együtt megfeleljünk a tulajdonos, a Honvédelmi Minisztérium mind nagyobb elvárásainak, valamint olvasótáborunk igényeinek. Az elmúlt nyolc évben több száz könyv és közel harminc féle kiadvány, folyóirat, periodika jelent meg kiadónk gondozásában. A tárca vezetői elismerően nyilatkoznak a kiadói műhely, szerzőink, lektoraink, szerkesztőink, nyomdászaink munkájáról. A szakmai szervezetek értékelését pedig jól kifejezik azok a díjak, melyeket könyveink érdemeltek ki.

Kiss Zoltán

A fotók az interjúalany archívumából valók.