Pünkösd hétfőjén ünnepélyes keretek között felszentelték a diósdi református közösség nemrégiben elkészült templomát. A hálaadó istentiszteleten sokan megjelentek: a református gyülekezet tagjaival együtt ünnepeltek a meghívott vendégek és a diósdi érdeklődők is. Templomként és Gyülekezeti Házként is használják az új, modern épületet, ami mind vasárnap, mind pedig hétköznap otthont ad a közösségnek.

Diósdon ez ideig nem volt református templom. Az 1970-es évektől Érdligetről jártak át házi istentiszteletre a ligeti lelkészek. 2011-ben került ide a jelenlegi lelkészházaspár, Pogrányi Károly és Pogrányi Mária. Mind a ketten hatalmas lelkesedéssel, elhivatottsággal, szeretettel és emberiességgel álltak hozzá a nagy munkához, sikerrel: jól működő gyülekezetté kovácsolták Diósd református lakosságát, felnőtteket, fiatalokat és gyermekeket egyaránt.

Tevékenységük eredményeként 2015. január 1-jén a gyülekezet státusza hivatalosan missziói egyházközség lett. Éveken keresztül, hol a közösségi házban, hol az iskolaépületben tartották az istentiszteleteket. 2014-ben az egyházkerület ingatlant vásárolt számukra, majd 2017-ben a szomszéd telket is megvette. 2019-ben megtörtént az alapkőletétel, és 2021 pünkösdjén már használni kezdték a templomot.

Az új, modern épületet a Szabó György–Szabó András testvérpár tervezte, kivitelezője az A-Modul Zrt. Debreczeny István vezetésével, műszaki ellenőr Bogyó Csaba volt; a költségeket, mintegy 400 millió forintot Magyarország kormánya vállalta.

Az istentiszteleten a hálaadás és az énekek mellett köszöntőt mondott Balog Zoltán püspök, Nyilas Zoltán esperes, Veres Sándor főgondnok és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár. Mindannyian hangsúlyozták örömüket, és ecsetelték a templomépítés fontosságát.

Az ünnepi köszöntők után Pogrányi Károly lelkipásztor szólt a megjelentekhez, melyben egyebek közt kiemelte: a templom ajtaja nyitva áll mindenki előtt. Megvilágította az ajtó és a szőlőtő mind szimbólum jelentését, melyet az előtte szólók is emlegettek. Ez a két kép megjelenik a Diósdi Református Egyházközség bemutatkozó kiadványában is.

– Ajtó és szőlőtő (János 15, 5.). Két kép, ami az utóbbi időben, és a templomunk kapcsán itt Diósdon (lásd Diósd címere) hangsúlyossá vált. „Én vagyok az ajtó” – mondja Jézus. Épülő templomunk homlokzata szinte egy nagy ajtó. Nyitott közösség szeretnénk lenni. Mégis van „bent” és van „kint”, ez is egyértelmű. Az ajtó tehát elválaszt – gondolnánk. Az ajtó azonban legalább ennyire össze is köt. Pláne, ha egy személyről beszélünk – Jézusról. Aki egészséges kötődésekre tanít ember és ember közt, mert maga volt, aki összekötötte Istent az emberrel, s akihez kapcsolódhatunk, mint szőlővessző a szőlőtőhöz. Isten áldása legyen az ide betérőn, az innen kimenőn!  – fejtette ki részletesebben a gyülekezet lelkésze.

Az ünnepi istentisztelet után szeretetlakomára invitálták a vendégeket. A hangulatos kertben kötetlen beszélgetés után lelkileg feltöltődve térhetett mindenki haza.

Rásóné Sinkó Ilona

midio.hu

Fotó: Füle Tamás (parokia.hu)

Címkék: Diósd, gyülekezet, református, templomavató