A Diósdhéjban című havilap áprilisi számából kiderül, az önkormányzati lapot mostantól új kiadó és főszerkesztő jegyzi. A váltás kapcsán arra gondoltunk, érdemes volna visszatekinteni a diósdi sajtótörténet korábbi időszakaira. Közel tíz évig (1997 májusától 2006 decemberéig) szerkesztettem a helyi önkormányzati lapot, majd ezután az általam alapított Diósdi Krónika című újságot, melyet négy éven át olvashattak a diósdiak. Erről az időszakról osztom meg emlékeimet a midio.hu olvasóival egy háromrészes sorozatban.  

A Diósdi Torna Klub egyik vezetője, Tóth György felkérésére és javaslatára indultam az önkormányzati lap szerkesztésére 1996 őszén kiírt pályázaton – sikerrel. 1997 májusától szerkesztettem a Diósdhéjban című helyi lapot; a nyomdai előkészítést, a kiadást, nyomtatást és a terjesztést a Kornétás Kiadó végezte (mely kiadó most, 2020 áprilisában ismét a havilap kiadója lett).

A pályázat meghirdetésekor, 1997-ben a helyi sajtónak már közel hétéves múltja volt. Dózsa Lajos visszaemlékezéséből ismert (melyet a diósdi újság 10. születésnapján, 2010 novemberében adott közre), hogy a helyi média története 1990 októberében indult a Községházi Hírek című egylapos periodikával. Rá egy hónapra, novemberben jelent meg a 8 oldal terjedelemben a Diósdhéjban első száma. Az újság az önkormányzattól (is) független lapként a szabad megszólalás lehetőségét kívánta biztosítani mindenkinek, aki nevével vállalta ennek felelősségét. Szerkesztőbizottságát Dallos József, Dózsa Lajos, Dózsáné Aradi Gabriella és Kiss Andrea alkotta. A lap nyomdai kigyártását és annak költségeit Ring Péter, helyi nyomdász  vállalkozó vállalta, a lap fejlécét Kozák Attila grafikusművész tervezete. A patika előterében „közönségládát” helyeztek el, ebbe dobhatták az olvasók leveleiket, észrevételeiket. A lap terjesztése a helyi kereskedők segítségével zajlott. 1991 tavaszára a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, egyre kevesebb cikk érkezett a fogyatkozó számú szerkesztőségbe, és a lap finanszírozása is mind nehezebbé vált. A hét lapszámot megélt újságról elmondható: megmozgatta Diósdot, gondolatokat ébresztett, néha indulatokat gerjesztett; biztosította a párbeszéd lehetőségét a „másként gondolkodók” között.

Ring Péter meghatározó szerepet játszott a diósdi sajtó megteremtésében

Dózsa Lajos is tagja volt a Községházi Hírek szerkesztőbizottságának

A folytatásról a Polgármesteri Hivatal munkatársa, Kádas Fruzsina számolt be ugyanebben a jubileumi számban. A Diósdhéjban megszűnése után Hermann Ferenc akkori polgármester javaslatára született meg a Diósd Közhírei, amely alapvetően a testületi üléseken történtekről számolt be. Ez a kis terjedelmű periodika nőtte ki magát hivatalos önkormányzati lappá. A Rácz György újságíró vezetésével működő szerkesztőbizottság által készített újságot 1992-ben hivatalosan is engedélyezték, így a megújult Diósdhéjban immár jogilag is a település közéleti fóruma lett. A lap 1997 májusáig Rácz György szerkesztésében látott napvilágot.

Kádas Fruzsina évtizedekig szerkesztőségi titkára volt a Diósdhéjban című lapnak

Az általam szerkesztett első számban Mit várok a helyi laptól? címmel adta közre gondolatait dr. Sárközy Dezső képviselő. Egyebek mellett így ír: „Egy 2000 példányban megjelenő havi újság éves előállítása és eljuttatása az olvasóhoz nem olcsó mulatság. A ráfordított pénz elég lenne 850–880 négyzetméter szilárd burkolatú út, 1800–200 folyóméter járda […] megépítésére. Ezek olyan kézzelfogható javak, amelyek kétségtelenül javítják a lakossági közérzetet – de elsősorban csak ott, ahol megvalósultak. A kérdés megközelíthető közvetetten is. Amennyiben a lakosság informálására, közösségi célra történő mozgósítására, a szemlélet formálására használják fel ezt az összeget, máris sokat tettünk közéletünk javításáért. […] A szerkesztőbizottságnak, a szerkesztőnek és a kiadónak látnia, éreznie kell, hogy a lap milyen fontos szerepet tölt be községünk életében. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, ha nem fungál jól az újság, akkor sokakban felvetődhet a gondolat: talán érdemesebb lenne a Diósdhéjbanra költött forintokat másra, például járdaépítésre fordítani, mert azzal jó pár diósdi lakos közérzetét javítjuk.”

Kedves Dezső bácsi! Nem kérdeztem meg tőled soha, míg köztünk voltál: Hogy látod? Jó, hogy közel tíz esztendeig nyomdafestékre és papírra költöttétek a köz pénzét, avagy hasznosabb lett volna, ha anno járdaépítésre adtok megbízást?

 

Az új folyam 1. számának címlapja. A rajzot Wágner Ferenc készítette

A lap szerkesztőbizottsága 1997-ben a következő volt: Görögné Horváth Katalin, Kádas Fruzsina önkormányzati összekötő, Kiss Zoltán felelős szerkesztő, Kőhidi Tamás, Tóth György, Wágner Ferenc.

Görögné Horváth Katalin állandó szerzője volt a helyi lapoknak

Az újság szerzői gárdájának bővítése céljából 1999 tavaszán Az újságírás alapjai címmel ingyenes tanfolyamot hirdettünk. A kurzus célja nem volt más, mint hogy újabb, jó tollú amatőr szerzőket nyerjünk meg helyi lapunknak. Több tollforgató, tudósító, színesebb, színvonalasabb újság – ezen elv vezérelt bennünket a szervezés során. A négy alkalommal, szombatonként megtartott foglalkozásokon érdekes emberekkel és témákkal ismerkedhetett meg a mintegy 15 fős hallgatóság. Pirityi Sándor katonapolitikai szakíró, újságíró, az MTI nyugalmazott főszerkesztője újságírói pályájáról, az újságírói hivatásról beszélt. Pusztay Sándor kiadóvezető a könyv- és lapkiadás világába nyújtott bepillantást. Köves István szerkesztő az újságírásban alkalmazott műfajokat hozta testközelbe  Hogyan írjunk és hogyan ne írjunk? című előadásában. A következő alkalommal Gáspár Imre tipográfus, Kiséri-Nagy Ferenc fotóriporter és Büki Péter sportújságíró osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel. Egy diósdi újságíró házaspárt is sikerült megnyernünk előadónak. Szikra Zsuzsa, a Kossuth Rádió munkatársa a rádiós műsorkészítés titkairól, férje, Juhász Gábor, a HVG rovatvezetője (később főszerkesztő-helyettese, aki sajnos már nincs köztünk) a gazdasági újságírás aktuális kérdéseiről beszélt. A kurzus zárásaként a kis csapat először a nyomdai előkészítés folyamatát tanulmányozta a Kornétás Kiadónál, majd üzemlátogatás következett az Omigraf Kft. nyomdájában, ahol a montírozást és a nyomtatás kísérhették figyelemmel a jövő tollforgatói.

(Folytatjuk)

Kiss Zoltán

midio.hu

Fotók: saját archívum

Címkék: #midióZoltán, Diósd, Diósdhéjban, Helyi sajtó