A fájdalmas Szűzanya, a Hétfájdalmú Szűz tisztelete az Egyházban már a kezdetektől jelen volt. A liturgiában 1423 óta ünnepeljük, napja eredetileg a húsvéti időre esett. 1814-ben VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére helyezte át szeptemberre.

Az ünnep lényege, hogy a fia szenvedését és halálát átélő, de mégis Isten mellett döntő fájdalmas Szűzanyát példaként állítsa elénk saját szenvedéseinkben.

Forrás: Napi evangélium

Fotó: midio.hu