„Talpra magyar, hí a haza!” címmel hirdetett honvédelmi vers- és novellaíró pályázatot a Honvédelmi Minisztérium nappali tagozatos középiskolás és 6., 7. és 8. osztályos általános iskolai tanulók részére. A díjazott alkotók értékes nyereményben részesülnek (pl. repülés honvédségi légi járművel, harcászati bemutató megtekintése, tárgyi nyeremények, ingyenes nyári honvédelmi táborozási részvétel, honvédelmi élménynapon részvétel), valamint a győztes pályázók felkészítő tanárai is elismerésben részesülnek.

 Idén 175 éves a Magyar Honvédség. Ennek apropójából „Talpra magyar, hí a haza!” címmel ifjúsági pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium a Magyarország területén nappali tagozatos középiskolás diákok és általános iskola 6., 7., és 8. osztályos tanulók részére.

Petőfi Sándor, Nemzeti Dal című költeményét 175 évvel ezelőtt írta, amely a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb, leghazafiasabb műve. A vers egybeolvadt az 1848. március 15-i forradalmi eseményekkel. Arra kérjük a 6., 7., és 8. osztályos tanulókat és középiskolás diákokat, hogy jelen pályázati kiírás keretében ragadjanak tollat és írjanak a hazafiság, a hazaszeretet, a haza védelme, a hősiesség témájában verset vagy novellát. A pályázat célja: Felhívni a diákok figyelmét az összetartozásra, a haza- és a hon védelmére, a hazafiságra, a biztonságra. Lehetőséget biztosítani a diákok számára gondolataik kifejezésére, hogy mit jelent a 21. század tanulói számára az otthon, a honvédség, a hősiesség, a magyar katona.

A pályaművek beküldésének határideje április 28. (péntek). Az ünnepélyes eredményhirdetést május végén tartják.

Tematikus megkötés nincs. Egy szerző legfeljebb 2 verset vagy 2 novellát küldhet be a hazafiság, a hazaszeretet, a haza védelme, a hősiesség témájában. Lehet mindkettő kategóriában pályázni, ez esetben 1 vers és 1 novella együttes beküldésére van lehetőség. Olyan műveket várnak, amelyeket eddig még nem publikáltak sem internetes felületen, sem nyomtatásban. Egy pályamű maximális terjedelme szóközökkel együtt a 8000 karaktert nem haladhatja meg.

A pályaműveket elektronikus úton várják a human.palyazat@hm.gov.hu címre.

A részletes pályázati felhívás itt olvasható.

Petőfi Sándor és felesége, Szendrey Júlia

 

 

midio.hu

Fotó: Galovtsik Gábor felvétele és archív

Címkék: haza, honvédelem, Honvédelmi Minisztérium, vers- és novellapályázat