Az év vége felé a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, két diósdi civil szervezet (Diósdiak Diósdért Egyesület, Német Hagyományőrző Egyesület) és egy Facebook-csoport is úgy döntött, hogy elismerésben részesíti Hermann Ferenc diósdi lokálpatrióta polgárt a helyi közzösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

A 91. életévében járó Hermann Ferenc tősgyökeres diósdi családból származik. Diósd közéletében a hetvenes évektől vett részt. 1976-tól 1978-ig tanácselnök, 1990-től 1994-ig tiszteletdíjas polgármester. 1998-tól 2002-ig települési képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke. 2006-tól a Helyi Választási Bizottság elnökeként dolgozott.

Egyik alapítója a Diósdi Baráti Társaságnak, aktív tagja a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesületnek, amíg egészsége engedte, rendszeres résztvevője volt az önkormányzati programoknak, valamint a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek. Személyesen is szerepet vállalt a diósdi svábok kitelepítésének évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken. Egyik kezdeményezője és a legutóbbi időkig motorja, meghatározó alakja volt Diósd és a németországi Alsbach–Hählein település között kialakult és a mai napig példaértékű testvérvárosi kapcsolatnak. Partnertelepülésünkön elismerés és tisztelet övezi személyét. Az 1970-es évek óta vett részt aktívan Diósd közéletében. Mindvégig magáénak érezte a település jelenét, jövőjét, folyamatosan annak fejlődését tartotta szem előtt, annak érdekében munkálkodott. Mindig kiemelt fontosságúnak tartotta az intézmények biztonságos, jó színvonalú működését, az ott dolgozók megbecsülését.

Tanácselnökként, tiszteletdíjas polgármesterként, a Településfejlesztési Bizottság elnökeként a stratégiai tervezést, a távlatos gondolkodást tartotta a megalapozott, kiszámítható jövő zálogának. Személy szerint is jelentősen hozzájárult a rendszerváltást követő önkormányzati ciklusokban kitűzött tervek megvalósulásához, köztük az intézmények bővítéséhez, korszerűsítéséhez, az infrastruktúra fejlesztéséhez. Közéleti tevékenysége során Diósd minden polgárának érdekeit képviselve dolgozott. Meggyőződése volt, hogy a lakóhely működése, fejlődése, az ott élők boldogulása érdekében a döntéseket a teljes lakosság véleményének kikérésével, figyelembevételével kell meghozni. Elengedhetetlennek tartotta és szorgalmazta a párbeszédet a civil szervezetekkel, a helyi lakossággal, az értelmiséggel, a vállalkozókkal, a választásokon mandátumhoz nem jutott képviselőjelöltekkel.

Rendkívüli díj a közösségért végzett munkáért

A három évvel ezelőtt alakult Diósdiak Diósdért Egyesület az év vége felé közeledve és áttekintve a végzett munkát úgy döntött, két díjjal mond köszönetet azoknak, akik kiemelkedő módon segítették a civil szervezet céljainak megvalósulását – adta hírül az egyesület közösségi oldalán.  Az egyik elismerés – amelyet a Szamák György által létrehozott Diósd történelme képekben Facebook-csoporttal közösen alapítottak – egy rendkívüli díj, amelyet Hermann Ferencnek adományoztak, így köszönve meg a közösségért hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkáját. A díjat december 19-én adta át Kiss-Bakucz Orsolya és Szamák György a kitüntetett lakásán.

(Az egyesület hagyományteremtő KöSzi-díját első alkalommal Csomay András kapta meg.)

Diósd település köztiszteletben álló polgára

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományőrző Egyesület vezetői, Oderszky László és Bogó László december 22-én látogatták meg Hermann Ferencet. A karácsonyi köszöntést követően a diósdi németség, illetve a település teljes közössége nevében átadták részére a Diósd település köztiszteletben álló polgára címről szóló díszoklevelet, ezzel megköszönve Feri bácsinak az életútja során lokálpatrióta polgárként, egykori polgármesterként, a Diósdi Baráti Társaság alapítójaként, a sváb hagyományok ápolójaként végzett kiemelkedő munkáját.

(Hermann Ferencről több alkalommal is írtunk a midio.hu-n, például itt, itt és itt.)

K. Z.

midio.hu

Forrás: DNNÖ, NHED, a Diósdiak Diósdért Facebook-oldala

Címlapfotó: Hermann Ferenc fiatalokkal

Fotó: midio.hu-archív, Facebook, DNNÖ–NHED

Címkék: civil elismerés, Diósd, Hermann Ferenc, közösségi munka